Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og “mixed methods” (5 stp)

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 25.09.2015 12:49:17

M​ål og innhold

Hovedfokus er å gi kandidatene anvendt kunnskap i multivariate måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes vil forankre emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Emnet skal også gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode ("mixed methods"), og å bruke multivariate metoder i utforming og gjennomføring av forskningsdesign. De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante i forhold til et bredt spekter av forsknings design. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

  • skal kunne forstå sammenhengen mellom eksisterende kunnskapsnivå innen det aktuelle forskningsområdet, forskningsmål og valg av forskningsmetode
  • skal kunne forstå sterke sider og begrensninger knyttet til disse multivariate  forskningsmetodene: lineær og logistisk regresjon, ROC analyser, survival analyser og faktor analyser
  • skal kunne identifisere eksisterende kunnskapsnivå innen et aktuelt forskningsområde ved hjelp av systematisk litteratur review og meta-analyse metodikk 

Ferdigheter
Kandidaten

  • skal kunne anvende de nevnte multivariate forskningsmetodene, systematisk litteraturstudie og meta-analyse metodikk
  • skal kunne se synergieffekter av og kunne bruke kombinasjoner av kvantitative og kvalitative design (mixed methods)
  • skal kunne utforme forskningsdesign med utgangspunkt i de nevnte multivariate forskningsmetodene 

Generell kompetanse
Kandidaten

  • skal ha innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative tilnærminger i helse- og sosialfaglig forskning 

Arbeids- og undervisningsformer:

Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger, bruk av statistiske analyser i PC lab og individuelle hjemmeoppgaver. 

Vurderingsformer:

Emnet krever godkjent individuell besvarelse av passeringsoppgave (hjemme eksamen). 

Profilforankring:

Utvalget av metoder som dekkes vil forankre emnet i studiets profil gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan samle, systematisere og analysere empiriske data knyttet til psykososiale hjelperelasjoner. Det vil bli lagt vekt på å bruke forskningsdata og forskningsillustrasjoner fra helse- og sosialfaglig praksis i undervisningen. 

Emneansvarlig:  Stål Bjørkly


 

Litteratur: 


Maric, M., Wiers, R.W., & Prins, P.J.M. (2012). Ten ways to improve the use of statistical mediation analysis in the practice of child and adolescent treatment research. Clinical Child and Family Psychology Review, 15, 177-191 

Martinussen, M. (red) (2010). Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag.

Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 1, 5-6 og 8, totalt 138 sider)

Morrison, G.S. (2013). Tutorial on logistic-regression calibration and fusion: converting a score to a likelihood ratio. Australian Journal of Forensic Sciences, 45(2), 173-179

Mossman, D. (2013). Evaluating risk assessment using receiver operating characteristic analysis: rationale, advantages, insights, and limitations. Behavioral Sciences and the Law, 31, 23-39

O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in  mixed methods studies. British Medical Journal, 341,1147-1150.

Rothstein, H.R. (2008). Publication bias as a threat to the validity of meta-analytic results. Journal of Experimental Criminology, 4, 61-81

Streiner, D.L., & Norman, G.R. (2010). Survival analysis. Community Oncology, 7, 477-479

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral

Research. London: Sage Publications (Kapittel 1, 6, 22, 23, 28) (147 sider)

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International

Journal of Quality in Health Care, 19, 349-357  

Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2012). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australian Journal of Paramedicine, 8(3),1-13 

Ødegård, A. & Bjørkly, S. (2012). A mixed method approach to clarify the construct validity of interprofessional collaboration – An empirical research illustration. Journal of Interprofessional Care, 26 (4), 283-288.  

 Program 24. til 26. mai 2016

24. mai 2016

1015 – 1200    innføringsdel, kausalitet og hypotesetesting, 
v/Stål Bjørkly

1200 – 1245    Lunsj

1245 – 1430    Meta analyse metodikk
v/Jay Singh

1445 – 1630    Lineær regresjon  og ROC analyser 
v/Jay Singh

 

25. mai 2016

0915 – 1000   Lineær regresjon  og ROC analyser fortsetter v/Jay Singh

1015  - 1200  Logistisk regresjon
v/John Olav Roaldset og Stål Bjørkly

1200 – 1245   Lunsj

1245 - 1430 Logistisk regresjon forts. 
v/John Olav Roaldset og Stål Bjørkly

1445 – 1530 Survival analyser 
v/Jay Singh

1545 – 1630 Faktor analyse 
v/Atle Ødegård og Stål Bjørkly

 

26. mai 2016

0915 – 1000    Faktor analyse forts.
v/Atle Ødegård og Stål Bjørkly

1015 – 1200    Mixed methods 
v/Atle Ødegård og Stål Bjørkly

1200 – 1245    Lunsj

1245 – 1330    Mixed methods forts.
v/Atle Ødegård og Stål Bjørkly

1345 – 1500    Oppsummering og evaluering 
v/Atle Ødegård og Stål Bjørkly

Sist oppdatert: 08.01.2016 15:18:33
Dele innhold