Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 STP)

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 15.09.2015 14:25:48

​Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt.

Last ned brosjyre i pdf-format.

I dette kurset er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret vil en analysere kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som har medført nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både ”ovenfra” fra politikere og styringsbyråkrati, og ”nedenfra” fra brukere, media og publikum. Eksempelvis gjelder dette nye styringslogikker (New Public Management), endrede metoder for tilsyn og kontroll (transparens og accountability), krav om kunnskapsbasert/evidensbasert profesjonsutøvelse, samt brukermedvirkning og individuell tilpasning. Emnet vil utforske hvilke utfordringer og dilemma som oppstår av disse prosessene, og hvordan ulike rammevilkår fremmer eller hemmer god profesjonsutøvelse.

Organisering
Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. Første samling er 17, 18 og 19 november der en vil legge vekt på å presentere ulike analytiske perspektiv. I den andre samlingen, 19,20 og 21 Januar 2016, skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon.

Godkjenning av kurset forutsetter faglig presentasjon samt fagessay, innlevert innen gitt frist.

Kursansvarlig er Professor Tor-Johan Ekeland

Sist oppdatert: 28.09.2016 15:17:15
Dele innhold