Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kosthold og helse del II (7,5 studiepoeng)

Studiet i Kosthold og helse 1 kom i gang våren 2011 med bakgrunn i initiativ fra "God Helse" partnerskapet i Møre og Romsdal. Kosthold og helse 2 bygger videre på disse kursene (del1).

Målgruppe

Studiet vil spesielt rette seg inn mot følgende målgrupper: Folkehelsekoordinatorer, helse- og sosialpersonell, pleie- og omsorgspersonell, pedagogisk personell, representanter fra frivillige lag og organisasjoner, idrett, frisklivssentraler, treningssentre og liknende.

Mål for studiet

Målet med studiet er å styrke kunnskap og ferdigheter i folkehelsearbeidet i kommunene, med fokus inn mot ernæringsarbeidet. Studiet bygger på Helsedirektoratets anbefalinger. Pensum bygger bl.a. på "Kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer", utgitt  av Nasjonalt råd for Ernæring (2011) og på Helsedirektoratets Kosthåndbok (2012). Utdanningen har et mer sekundært forebyggende perspektiv enn del 1, og retter seg mot kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander.

Studiets faglige innhold

Studiet vil omhandle følgende tema:
- Kosthold og forebygging av overvekt og fedme.
- Kosthold og forebygging av type 2- diabetes.
- Kosthold og forebygging av hjerte- og karsykdommer.
- Kosthold og forebygging av kreft.
- Sammenhengen mental helse og ernæring.
- Underernæring hos eldre i institusjon og hjemmetjenesten.
- Kosthold og forebygging av andre sykdommer (osteoporose, reumatisk sykdommer og allergier).
- Ernæringslære

Opptakskrav

 
Forkunnskap: Bachelorgrad, eller treårig høgskoleutdanning i helsefag, pedagogiske fag, samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Gjennomgått del 1 i Kosthold og helse, eller tilsvarende.

Det vil også være mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse. En må da dokumentere at en har opparbeidet seg likeverdig kompetanse på annen måte.
 

Organisering av studiet

Studiet gjennomføres på dagtid og er fordelt på tre samlinger á to dager med obligatorisk oppmøte. I tillegg må det påregnes gruppesamlinger.
 

Arbeidskrav og eksamen

Gruppeoppgave. Avsluttende individuell skoleeksamen.
 

Oppstart: Januar/Februar 2013.

 
 
Studieavgift
Studiet vil være et betalstudie. Studieavgiften vil være på kr. 4.000,- pluss lovpålagt semesteravgift på kr. 620,-.
 
Kontaktpersoner
Fagansvarlige: Guri Kaurstad. E-post guri.kaurstad@himolde.no
Adm. koordinator: Øystein Nerland, EUV. E-post: oystein.nerland@himolde.no

Sist oppdatert: 19.01.2015 10:26:26
Dele innhold