Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søk opptak til Master- og videreutdanninger

Opptak%20master
​​Søk  lokalt opptak til toårig masterprogram, videreutdanninger eller kurs gjennom Søknadsweb.
 

Søknadsfrister

1.februar :
Denne søknadsfristen gjelder for internasjonale søkere som ikke har norsk statsborgerskap eller har midlertidig oppholdstillatelse.  Dere kan bare søke på våre internasjonale masterprogram.
 
1.mars:
Denne søknadsfristen gjelder for:
  • Søkere som søker med realkompetanse
  • Søkere som søker om tidlig opptak
  • Søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden som har norsk statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsbevis.
 
15.april: 
Denne søknadsfristen gjelder for søkere som har:
  • Søkere med norsk eller nordisk utdanningsbakgrunn og med norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse
  • Vedtak om familiegjenforening med norsk statsborger eller fast bosatt (en med permanent oppholdstillatelse).
Dere kan søke på samtlige av våre masterprogram, videreutdanninger og kurs.  
 
Enkelte kurs, emner og videreutdanninger kan ha andre søknadsfrister. Informasjon om dette vil du finne på studiets informasjonsside.  
 
Svar på søknad
Søkere som er kvalifisert for å søke om tidlig opptak vil få svar på sin søknad i april.
Ordinære søkere med søknadsfrist 15.april vil få svar på sin søknad i mai.

Søknadsweb

Ved lokalt opptak skal du søke gjennom Søknadsweb. Vi opererer ikke med papirsøknader.
Du logger deg på søknadsweb med personnummer og pin. Første gang du logger på lager du en pinkode som du senere bruker. Skulle du glemme denne kan du be om å få en ny tilsendt den registrerte e-postadressa.
 
Elektronisk opplastning av dokumentasjon
All dokumentasjon i forbindelse med søknad om studieplass lastes opp elektronisk i Søknadsweb.
Vi ber om at dokumentasjon lastes opp snarest mulig etter at søknaden er registrert. 
For søkere som søker om tidlig opptak er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 1.mars.
For ordinære søkere med søknadsfrist 15.april er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 15.april.
For utdanning, kurs og språktester som avsluttes inneværende år er frist for opplasting 1. juli.
 

Opptakskrav

Alle våre masterstudier krever et vektet gjennomsnitt av enten hele vitnemålet, eller av deler av dette på minimum C (3 poeng omregnet) eller bedre. Noen av våre master- og videreutdanninger har spesielle opptakskrav, som for eksempel yrkespraksis. Dette står spesielt beskrevet på informasjonssidene til hvert enkelt studium.
 

Realkompetanse

For opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- eller masterstudier kreves det at du  dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav og har eventuell yrkespraksis som inngår i opptakskravet.
 

Tidlig opptak

For å søke tidlig opptak må du dokumentere minst en av disse grunnene:
 
  • Du er i jobb og har oppsigelsestid, eller må søke permisjon. Dette dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og lønnsslipp fra den siste måneden
  • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaten eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet.
  • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer.
  • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Dette dokumenterer du med en attest fra sakkyndig, for eksempel lege. Attester som inneholder sensitive opplysninger kan du ikke laste opp i søknaden. Disse må sendes i post og merkes med søkernummer ditt.
Skal du søke tidlig opptak må du være kvalifisert til studiet når du søker. Du har derfor ikke anledning til å få tidlig opptak dersom du skal ta fag, kurs eller språktester samme vår.

For å få tidlig opptak til et studium må du ha en poengsum som ville ha vært i øvre halvdel blandt søkerne som ble tatt opp til studiet i fjor.
Svaret på om du har fått tidlig opptak får du i slutten av april. Dersom du er kvalifisert, men ikke får tidlig opptak, blir søknaden overført til hovedopptaket. 

Hvordan regne ut vektet gjennomsnitt av karakterer

Karaktersnitt er beregnet som et ”veiet” karaktersnitt, der for eksempel et emne på 15 studiepoeng teller dobbelt så mye som et på 7,5 studiepoeng.
Ved utregning av karaktersnitt teller bokstavkarakterene slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
 
Søkere med blanding av bokstavkarakterer og tallkarakterer (karakterskala fra 1.0 til 4.0) har blitt vurdert individuelt.
 

Reservering av studieplass

Dersom du får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde, kan du søke om å få reservert plassen til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner.
 
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Sist oppdatert: 23.01.2018 15:23:22
Dele innhold