Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Voldsrisikohåndtering (VIVO II)

 

Studiet skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.

Studiet er et samarbeid mellom SIFER Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.  

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus.

Det er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, oginnen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn - som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

 

Begrenset antall plasser

Studiet er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

 Modul 1: Behandling og risikohåndtering i institusjon
 Modul 2: Behandling og risikohåndtering i utenfor institusjon
 
Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortløpende fram til søknadsfristens utløp.
 

Organisering av studiet


Det vil bli arrangert sju dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus - og via videokonferanse. Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. 
 
Samlingsdatoer høsten 2018 : 
11.-12.september
23.-24.oktober
6.-7.november
20. november. Eksamen 21.november.
 
Studentene blir organisert i faste grupper med fire til seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.
 
Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.
 

Søknadsinfo og studieplan

Du søker til Høgskolen i Molde via Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. august.
 
Se studiepanen her: Studieplan Vivo II.pdfStudieplan Vivo II.pdf
 
For mer informasjon, kontakt  Bente Sundby, e-post uxbsun@ous-hf.no ,
Marianne Løkken, e-post loekke@ous-hf.no eller  Kompetansesenteret i Oslo

 

 

Sist oppdatert: 03.04.2018 14:57:52
Dele innhold