Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Lokal utregning

​Utregning av karaktersnitt og minimum karaktersnitt for opptak

 
 
Hvordan beregner dere karaktersnitt?
Karaktersnitt er beregnet som et ”veiet” karaktersnitt, der for eksempel et emne på 15 studiepoeng teller dobbelt så mye som et på 7,5 studiepoeng.
Ved utregning av karaktersnitt teller bokstavkarakterene slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
 
Søkere med blanding av bokstavkarakterer og tallkarakterer (karakterskala fra 1.0 til 4.0) har blitt vurdert individuelt.
 
 
Kan dere beregne karaktersnittet mitt så jeg vet hvordan jeg ligger an?
Nei, av kapasitetshensyn vil karaktersnittet kun bli beregnet under søknadsbehandlingen. Du finner vår karakterkalkulator  på våre hjemmesider.
 
 
Hva er «snittet» for å komme inn?
Alle som søker på masterstudier må ha minimum C i karaktersnitt. Hvor lavt ned mot C snittet blir, bestemmes av antall søkere og karaktersnittet til søkerne i forhold til antall studieplasser, og vi vet ikke hva laveste snitt blir før resultatet av opptaket er klart.
 
 
Kan dere si hvordan jeg ligger an i forhold til de andre søkerne på venteliste?
Nei, det vet vi ikke noe om før alle søknader er behandlet og resultatet av opptaket er klart.
 
 
Er det sannsynlig at jeg får tilbud om studieplass når jeg har C i karaktersnitt?
Nei, det vet vi ikke noe om før alle søknader er behandlet og resultatet av opptaket er klart.
 
 
Jeg søker på grunnlag av realkompetanse. Hvordan blir min søknad vurdert?
Søkere som er 25 år eller eldre og som ikke oppfyller kravet om full bachelor, kan tas opp dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Opptakskrav fremgår av de ulike fag- eller studieplaner.
For opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- eller masterstudier kreves det at du dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskravet og har eventuell yrkespraksis som inngår i opptakskravet. For mer utfyllende informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse se HiM sine retningslinjer for Realkompetanse på videreutdanning eller masternivå.

 

 

Sist oppdatert: 16.02.2017 09:02:49
Dele innhold