Nettsider med emneord «Demens»

Publisert 29. aug. 2018 10:21

Antall og andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke betydelig de kommende tiår. Mange vil leve lengre med god helse, mange vil leve lengre med kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder som for eksempel ulike sykdommer som gir demens. Demens er regnet som en av vår tids største utfordringer for folkehelsen med en forekomst anslått til rundt 80 000 i Norge. Det er behov for bred og praksisnær forskning og fagutvikling på området som videre får konsekvenser for utdanningene inne helse- og sosialfag.