Nettsider med emneord «Forskning»

Publisert 19. nov. 2018 18:07

Norge er på topp og Kypros på bunn i den nye «The National Sports Governance Observer»-målestokken. HiMolde-forskere sto for undersøkelsene i begge landene.

Publisert 19. nov. 2018 09:22

Et positivt innstilt hjemmepublikum er til mer bry enn hjelp for de beste skiskytterne. Det viser en analyse av over 150 sprintkonkurranser.

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Helse, utdanning og samfunn er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor innovasjon i offentlig sektor, særlig i helsetjenester og utdanning.

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Ved Høgskolen i Molde er det flere studieprogram som direkte eller indirekte omfatter kompetanse og kunnskap om tjenestetilbud til personer med forskjellige bistandsbehov. Funksjonshemning og habilitering som forskningsfelt er et relativt nytt og lite omfattende forskningsområde for Høgskolen i Molde. Forskningsgruppen ledes nå av førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy.

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner. 

Publisert 29. aug. 2018 12:10

The rich literature in operation management that deals with the supply side of the firm (procurement, production and transportation) typically focus on cost minimization, by assuming that demands and product prices are exogenous to the operation management problem. Similarly, the literature within marketing, dealing with the demand side, focus on sales maximization, where the operations costs are neglected or (at best) have a particularly inaccurate representation

Publisert 29. aug. 2018 12:09

Forskningsgruppen er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Helse- Møre og Romsdal. Gruppen består av forskere og fagpersoner fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid om forskning, forskningsaktiviteter og formidling av forskning. Forskningsgruppen har forgreininger til både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljø.

Publisert 29. aug. 2018 12:09

Engineering logistics is a research group within logistics and organization science aiming at developing and publishing knowledge in particular relevant to Norwegian manufacturing industry, but also to public sector.  

Publisert 29. aug. 2018 10:21

Antall og andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke betydelig de kommende tiår. Mange vil leve lengre med god helse, mange vil leve lengre med kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder som for eksempel ulike sykdommer som gir demens. Demens er regnet som en av vår tids største utfordringer for folkehelsen med en forekomst anslått til rundt 80 000 i Norge. Det er behov for bred og praksisnær forskning og fagutvikling på området som videre får konsekvenser for utdanningene inne helse- og sosialfag.