Nettsider med emneord «Forskning»

Publisert 29. aug. 2018 12:09

Engineering logistics is a research group within logistics and organization science aiming at developing and publishing knowledge in particular relevant to Norwegian manufacturing industry, but also to public sector.  

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Forskningsgruppen er et samlingspunkt for forskere som driver vernepleierfaglig forskning og kunnskapsutvikling, bl.a. innen habilitering, funksjonshemming og deltakelse, inkludering, medforskning, offentlige tjenester og kunnskapsimplementering.

Publisert 29. aug. 2018 12:10

The rich literature in operation management that deals with the supply side of the firm (procurement, production and transportation) typically focus on cost minimization, by assuming that demands and product prices are exogenous to the operation management problem. Similarly, the literature within marketing, dealing with the demand side, focus on sales maximization, where the operations costs are neglected or (at best) have a particularly inaccurate representation

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Gå til gruppens egen hjemmeside

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner.