Nettsider med emneord «Funksjonshemming»

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Forskningsgruppen er et samlingspunkt for forskere som driver vernepleierfaglig forskning og kunnskapsutvikling, bl.a. innen habilitering, funksjonshemming og deltakelse, inkludering, medforskning, offentlige tjenester og kunnskapsimplementering.