Nettsider med emneord «Logistics»

Publisert 29. aug. 2018 12:09

Engineering logistics is a research group within logistics and organization science aiming at developing and publishing knowledge in particular relevant to Norwegian manufacturing industry, but also to public sector.  

Illustrasjonsbilde
Publisert 14. juni 2018 14:14

Forskningsgruppen fokuserer på temaer knyttet til effektiv logistikk for olje-, gass- og energisektorene. Hovedfokus er på kvalitativ og økonomisk analyse av logistikkprosesser og -prosjekter, og kvantitativ beslutningstaking for infrastrukturdesign og logistikkplanlegging i energisektoren. Forskningen inkluderer planlegging av oppstrømsaktiviteter innen olje, gas og vindprosjekt, økonomisk vurdering av infrastrukturutvikling innen energisektoren, og engineering logistics i petroleumssektoren.