Nettsider med emneord «Palliasjon»

Publisert 29. aug. 2018 12:09

Forskningsgruppen er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Helse- Møre og Romsdal. Gruppen består av forskere og fagpersoner fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid om forskning, forskningsaktiviteter og formidling av forskning. Forskningsgruppen har forgreininger til både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljø.