Nettsider med emneord «Planning»

Publisert 4. okt. 2018 13:12

The group homepage

The group performs research on quantitative methods with applications in planning and decision support. Organizations are faced with increasingly complex and challenging decisions, and have access to an increasing amount of data. Many decisions that have traditionally been made manually, can now be analyzed efficiently with the help of mathematical models and computerized calculations. 

Publisert 29. aug. 2018 12:10

Gå til gruppens egen hjemmeside

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner.