Nettsider med emneord «særskilt grunnlag»

Publisert 30. aug. 2018 12:43

Høgskolen i Molde har ansvar for å skaffe praksisplasser. Det vil si at du som hovedregel ikke kan skaffe praksisplass selv. 

Praksisområdet for sykepleierutdanninga er Nordmøre og Romsdal, og praksisområdet for vernepleierutdanninga og videre-/masterutdanningene er hele Møre og Romsdal. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra år til år, den kan variere for de ulike studieprogram og høgskolens fordeling av lærerressurser ute i praksisfeltet.