Nettsider med emneord «samarbeidsmidler»

Publisert 29. aug. 2018 09:29

Hver vår lyser avdeling helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde ut samarbeidsmidler for fellesprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet. Formålet med samarbeidsmidlene er i tråd med føringer fra departementet, og skal bidra til en sterkere kobling mellom utdanning og fagutviklingsprosjekter i praksisfeltet, samt å utvikle bærekraftige forsknings- og utviklingsmiljø (FOU- miljø) gjennom formidling og/ eller vitenskapelig publisering av resultatene av fellesprosjektene.

Søknadsfristen er 15. desember. Fristen annonseres på høgskolens hjemmeside https://www.himolde.no/ og ved utsendelse til aktuelle praksisfelt.