Nettsider med emneord «studenttinget»

Publisert 22. aug. 2018 11:19

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.