Nettsider med emneord «vandelsattest»

Publisert 23. aug. 2018 09:57

Det er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6, at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Ved Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosial, gjelder det for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanninga.