CRIStin

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i Forskningsinformasjonssystemet CRIStin.

Cristin (Current research information system in Norway) er et forskningsdokumentasjonssystem for hele UH-sektoren, samt for Institutt- og Helsesektoren.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier. Disse kan bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no, tlf 71214161.
 

Publisert 21. okt. 2018 22:35 - Sist endret 21. okt. 2018 22:36