Alt om lån

Lån og kopibestillinger fra studenter

Bøker eller tidsskrifter som finnes ved biblioteket, må studenter hente selv på hylla. (Gjelder ikke for fjernstudenter og studenter i praksis.)

Tidsskriftartikler som er elektronisk tilgjengelige via Oria.no, må studenter finne og skrive ut selv. Be eventuelt om hjelp fra biblioteket.

 

Bibliotekets låneregler
 

Innlån

Bøker og tidsskriftartikler vi ikke har selv, kan bestilles fra andre bibliotek dersom de er relevante for studier eller forskning ved HiMolde. Pensumlitteratur bestilles ikke. Vennligst send bestillingen via Oria.no (eller BIBSYSx dersom du har søkt i en annen database). Dersom bestillingen er ufullstendig, blir den returnert til låneren. Vi bestiller ikke fra utlandet for studenter til og med bachelornivå. Låner må oppgi fullstendige opplysninger og søke i Oria.no før bestillingen leveres biblioteket. Låner er erstatningsansvarlig for innlånt materiale ut fra eierbibliotekets satser.

 

Sending av materiale

Vi kan sende bøker og kopier til høgskolens fjernstudenter og studenter i praksis. Dette gjelder de som bor eller oppholder seg utenfor Molde eller Kristiansund. Vi sender dette via lokalt bibliotek der det er hensiktsmessig. Pensumbøker sender vi ikke. Bøker kan sendes i retur via lokalt bibliotek. Hvis bøker sendes direkte i posten må studentene betale returport selv. 

 

Studenter i utlandet

Studenter som tar semestre i utlandet kan avtale med biblioteket om utvidet lånetid på bøker før de reiser. Vanligvis sendes ikke bøker til utlandet. De kan få tilgang til alle våre e-ressurser via eksternt skrivebord (evt. via passord for noen databaser).

 

Studenter ved andre høgskoler og universiteter

Vi kan bestille lån fra andre norske bibliotek, med unntak for pensumlitteratur. Pensumlitteratur bestilles ikke. For kopier bør studenten kontakte egen institusjon. Vi sender ikke til eksterne lånere.
 

Eksterne brukere

Eksterne brukere kan bruke biblioteket, låne fra samlingene og benytte bibliotekets datautstyr.

Andre bibliotek får lån/kopi fra våre samlinger, der kopier faktureres med kr 60.- pr. tilsendt artikkel. Folkebibliotek og bibliotek vi har avtale med, faktureres ikke. Faktura ettersendes kvartalsvis.
 

Samling og lånetid

Det meste av boksamlingen befinner seg i den østre delen av biblioteket. Bøkene er oppstilt etter Deweys desimalklassifikasjon. Oria brukes til å finne fram. Bøkene er til utlån. Lånetiden er fire uker og lån kan fornyes.

Tidsskriftene er oppdelt i to seksjoner:

  • Helsefag og samfunnsfag
  • Økonomi / logistikk  / transportøkonomi

Lånetid på tidsskrift: en uke

Biblioteket abonnerer også på ca 26 000 e-tidsskrifter: Se Databaseoversikt.

Vi har en utlånsautomat hvor du kan låne, levere, fornye lån og hente reserverte bøker selv. Ditt studentkort er også lånekort.

 

Referansebøker

I referansesamlingen finner du oppslagsverk innen forskjellige fag. De er merket med gul tape med r. Disse bøkene kan bare brukes i biblioteket.


Pensumsamling

Bøker fra pensumsamlingen i Molde kan kun brukes i biblioteket. Bøker fra pensumsamlingen ved Høgskolesenteret i Kristiansund kan lånes som "dagslån" og må returneres innen kl 8.00 dagen etter utlån. Vi låner ikke ut- eller sender pensumbøker fra Kristiansund til Molde, eller motsatt.
 

Leseplasser

Det finnes mange arbeidsplasser rundt om i biblioteket, og dessuten to stille leserom, et PC-rom og et grupperom.

Publisert 14. juni 2018 13:06 - Sist endret 18. aug. 2020 08:30