English version of this page

Meråpent bibliotek

Biblioteket ved Høgskolen i Molde er et "Meråpent bibliotek". Dette betyr at studenter og ansatte kan benytte biblioteket også utenom betjent åpningstid.

Åpningstidene for biblioteket:

  • Åpent: mandag - søndag kl 6 - 23
  • Betjent bibliotek: mandag - fredag kl 8 - 18

Viktig at våre besøkende setter seg inn i Smittevernveilederen for HiMolde

Når biblioteket er ubetjent, må du ha gyldig studentkort eller lånekort* for å komme inn. Skann strekkoden på kortet i kortleseren til høyre for inngangsdøren. Det er mulig å benytte PC-er og grupperom som vanlig.

Bøker og annet materiale fra hyllene er tilgjengelig for utlån på utlånsautomaten. Bestilte bøker og artikler finnes på hentehyllen ved siden av utlånsautomaten. Bøker bestilt fra andre bibliotek må lånes i betjent åpningstid.

Viktig:

  • Ikke slipp uvedkommende inn i biblioteket.
  • Inngangsdøren må ikke blokkeres.
  • Bibliotekets inngangsparti og lokaler er kameraovervåket i ubetjent åpningstid.
  • Takk for at du rydder etter deg.
  • Søppel tas med og kastes i nærmeste kildesorteringsstasjon.

*) Alle med gyldig lånekort kan benytte biblioteket i de ubetjente periodene, men eksterne personer (dvs. de som ikke er student eller ansatt ved HiMolde, og uten gyldig adgangskort til bygget/campus) bes merke seg åpningstidene til bygget.

 

Publisert 23. okt. 2018 09:39 - Sist endret 16. apr. 2021 13:48