Tidsskriftavtaler 2019

Pressemelding 23. april 2019: Norske universitet og høgskoler har undertegnet en avtale med Elsevier.

Det er Unit som forhandler for det norske konsortiet (177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren).

Vi oppdaterer denne saken fortløpende:

 - Les gjerne også pressemelding fra Unit og artikkel i Khrono.

Hva skjer?

Det er Unit som forhandler for det norske konsortiet (177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren) og den opprinnelige nasjonale konsortieavtalen med Elsevier gikk ut ved nyttår. Siden da har Unit forhandlet på overtid med den nederlandske utgiveren, og etter at Unit først brøt med Elsevier, har partene nå kommet til enighet om en ny avtale. Dette betyr at alle norske universitet og høgskoler (inkl. HiMolde) fortsatt har muligheten til å laste ned artikler fra ScienceDirect-databasen.

Hvorfor ble det først brudd?

Leverandørene av elektroniske tidsskrifter har økt prisen uforholdsmessig mye de siste årene. Norske universitets- og høyskolebibliotek betaler i dag mer enn 330 millioner kroner for lesetilgang til vitenskapelige tidsskrifter, hvorav ca 110 millioner til Elsevier. Selv om forskningen som ligger til grunn for publikasjonene er offentlig finansiert, må bibliotekene betale. Det er bestemt både nasjonalt og internasjonalt at alle resultater av offentlig finansiert forskning, etter hvert skal være åpent tilgjengelig. I EU skal dette tre i kraft allerede fra 2020, i Norge innen 2024. På dette grunnlaget brøt Unit først med Elsevier medio mars 2019. (Kilde: Unit og UiA).

Mer om Åpen tilgang og Åpen forskning (Open Access og Open Science)
 

Hva er hovedtrekkene i den nye Elsevier-avtalen?

Avtalen omtales som en pilotavtale. Den vil løpe i to år og inkluderer bl.a. følgende:

  • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection.
  • Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019. Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert.
  • Piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler.
  • Rundt 400 tidsskrifter eid av akademiske foreninger, og også tredjepartstitlene Cell Press og Lancet er ikke en del av avtalen. Elsevier og Unit har imidlertid avtalt å kontakte foreningene for tidsskriftene som er mest relevante for Norge for å informere dem om piloten og å for å be om at de deltar i denne.
  • Vesentlige besparelser for institusjonene sammenlignet med tidligere. Dette er beregnet ut fra at en rekke institusjoner tidligere betalte for å kjøpe fri artikler (jfr. APC), og et stort antall av disse vil nå være inkludert i avtalen.
  • Alle hovedtrekkene i avtalen

 

Tips til hvordan du kan få tak i flere artikler (ikke Elsevier) som HiMolde evt. mangler tilgang til:

Åpent tilgjengelige artikler finner du både i rene Open Access-tidsskrifter og i tradisjonelle tidsskrifter som har åpen publisering som en valgmulighet for forfatteren. Du kan også finne åpne artikler i faglige og institusjonelle arkiv.

- Utvidelser i nettleseren

Søk som du pleier og bruk utvidelser til nettleseren som viser deg hvor du eventuelt finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din.).

  • Unpaywall (for Chrome og Firefox) er et verktøy som leder deg til en åpen utgave av den artikkelen du ønsker å se på. [Alternative linker til utvidelsen: Firefox - Chrome.]
  • Open Access button - (fungerer best med Chrome og Firefox). Dette er et verktøy til å finne åpne versjoner av artikler, samt å sende henvendelser til artikkelforfattere om å egenarkivere en låst artikkel i et åpent faglig- eller institusjonelt arkiv. 
  • Google Scholar button (for Chrome og Firefox). Verktøy som gjør det enklere å bruke Google Scholar for å finne fulltekstartikler.

- Kontakt artikkelforfatter eller andre forskere

Forskere kan som regel dele artikler med hverandre (avhenger av avtalen de har med forlagene) selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige – såkalt ‘scholarly sharing’. Send gjerne forfatteren en epost – de fleste deler gladelig artiklene med andre. I de sosiale forskernettverkene ResearchGate og Academia.edu kan du også enkelt sende henvendelser om kopier av artikler.

- Bestill artikkelen fra biblioteket

Biblioteket er behjelpelig med å skaffe artikler som mangler tilgang. Søk opp og bestill artikkelen i Oria, så skaffer vi den for deg.

 
Les gjerne også:

Publisert 20. des. 2018 15:44 - Sist endret 2. aug. 2019 10:48