Tidsskrifter

Biblioteket abonnerer på tidsskrifter i trykt og elektronisk format.
De fleste er søkbare i Oria.
 
De trykte tidsskriftene er stilt opp i to faggrupper i biblioteket:

  • Samfunnsfag og Helsefag
  • Økonomi / logistikk  / transportøkonomi

 
De fleste elektroniske tidsskrifter inngår i en av disse databasene:

Litteraturovervåkning fra faste søk/innholdsfortegnelser i bibliotekets databaser.
 
DOI - Digital object identifier. System for varige lenker til f.eks. tidsskriftartikler.
En digital object identifier (eller DOI) er en standard for pålitelig identifisering av et stykke intellektuell eiendom i et digitalt nettverk og assosiering av det med forbundede någjeldende data, metadataene, på en strukturert utvidbar måte.
(Definisjon fra Wikipedia)
 
Søk i bibliotekets databaser viser til flere tidsskriftbaser med fulltekst eller referanser og abstract.
 
Vitenskapelige publiseringskanaler: DBH/NSD  (viser om f.eks. tidsskrifter er på nivå 1 eller nivå 2).
 
Artikler fra tidsskrifter som biblioteket ikke har, kan vanligvis bestilles fra andre bibliotek.
 

Publisert 23. okt. 2018 12:02 - Sist endret 3. jan. 2019 14:38