Hege Bakken

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214037
Study place
Molde
Office nr.
B-321

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  16.  s 170 - 183
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  36, s 64- 70 . doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Show summary
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege & Ellingsen, Karl Elling (2019). How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities.  ISSN 1744-6295. . doi: 10.1177/1744629519882582 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi.
 • Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind; Søderstrøm, Sylvia & Østby, May (2019). Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming.
 • Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege & Østby, May (2019). Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May & Bakken, Hege (2018). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2018). Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2017). Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language..
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2016:1. Show summary
 • Bakken, Hege & Østby, May (2015). ”Mulig det finnes en angreknapp?” : mestringstillit og IKT-kompetanse hos den voksne deltids vernepleierstudent. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:2. Show summary
 • Bakken, Hege (2013). IPC and reflection in a graduate school context.
 • Bakken, Hege; Østby, May & Søderstrøm, Sylvia (2012). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for personer med utviklingshemming.
 • Bakken, Hege (2010). I kva grad er vernepleiaren sin kompetanse nyttig i grunnskulen?.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2010). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs...": Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie.
 • Bakken, Hege (2009). Grunnskulen - ein arbeidsplass for vernepleiarar, barnevernpedagogar og sosionomar?.
 • Bakken, Hege (2009). Methodological questions related to a study of interprofessional collaboration in primary school.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2009). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs..." : Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie (bachelorgrad).
 • Bakken, Hege & Østby, May (2008). ICT? - I'm not familiar with IT! : Challenges in a net-supported part-time bachelor degree for social educators.
 • Ødegård, Atle & Bakken, Hege (2008). IPE in a Norwegian community.
 • Ødegård, Atle & Bakken, Hege (2007). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Bakken, Hege & Eikrem, Kristine (2006). Skolen som arena for vernepleiere?.
 • Bakken, Hege; Berge, Dag Magne & Eikrem, Kristine (2005). Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Rapport (Møreforsking Molde). 0511. Show summary
 • Bakken, Hege & Eikrem, Kristine (2005). Skulen som arena for vernepleiarar? : ein evalueringsstudie av eit prosjekt med etablering av sosialpedagogisk team i grunnskulen.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Jakten på vernepleieren. [Video /  DVD].
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:1.
 • Bakken, Hege; Sundal, Hildegunn & Valla, Astrid (2000). "Prosjekt barn". Kommunikasjon med og om barnet - som pasient i sykehus uten egen barneavdeling: en studie av pårørendes opplevelser ved å ha barnet sitt som pasient ved Fylkessykehuset i Molde.
 • Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (1999). Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 1999:13. Show summary
 • Bakken, Hege (1997). Samarbeid "på tvers" - om førebyggande tiltak i ein kommune der etat er eit "fy-ord".

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Oct. 18, 2018 12:56 PM