Anne Madeleine Botslangen

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214043
Study place
Molde
Office nr.
B-208

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Botslangen, Anne Madeleine (2019). Friluftsliv som sosial møteplass..
 • Botslangen, Anne Madeleine (2019). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU), Molderegionen : rapport om oppstart og drift (2016-2019). Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:10.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2019). Tilrettelagt friluftsliv. Sammen med Susanne Notø Rødal..
 • Botslangen, Anne Madeleine & Botslangen Frantzen, Ingrid (2019). Dialogkafe Tilrettelagt friluftsliv. Sammen med Henrik Solberg og Iver V. Korsvik.
 • Botslangen, Anne Madeleine & Groven, Gøril (2019). Friluftsliv som sosial møteplass : analyse av intervju med ledsagere på Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU), Molderegionen. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:9.
 • Botslangen, Anne Madeleine; Hauge, Sandra; Myksvoll, Sigrid Kvåle; Aasen, Unni Margrethe Uren & Aalvik, Hilde Olsen (2019, 26. februar). Turliv på timeplanen.  Bergens Tidende. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Erfaringer med Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Hollingsholm gård.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Skaret.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Skaret.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Helping children to discover and make the most of their abilities.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Helping children with special needs to discover and make the most out of their abilities.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2018). Historiske endringer og utviklingstrekk.
 • Botslangen, Anne Madeleine & Birkeland, Erik (2018, 19. april). Sikkerhetssjekk i app : slik gjør de turen tryggere med ny teknologi.  Romsdals budstikke.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017, 18. april). App for å dokumentere sikkerhetsvurderinger før padling.. [TV].  NRK Møre og Romsdal. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Brosjyre/turprogram Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) 2018. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU): Stall Eriklia, Julearrangemnet.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017, 05. april). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU, Hollingsholm gård. [Internett].  Panorama.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017, 04. april). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Hollingsholmen gård. [TV].  NRK Møre og Romsdal.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Holmarka besøksgård Besøksgård og Romsdalsmuseet.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Hundetjønna.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Sommerfest Romsdalsmuseet. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, samarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets om Paraidrettskveld.. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2017). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, tur og aktivteter ved Øverlandsvannet.
 • Olsen, Kai & Botslangen, Anne Madeleine (2017). App for å styrke sikkerheten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016). Den Psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie (poster).
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede. (Poster).
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016). Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede. Vernepleieren som samfunnsaktør.. Vernepleierportalen. . doi: http://vernepleierportalen.no/friluftsliv-tilrettelagt-utviklingshemmede-vernepleieren-samfunnsaktor/
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016, 06. november). Grenseløs idrettsdag, Kristiansund. [Internett].  Vernepleierportalen. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016). Historiske endringer i psykiatriens pasientbegrep. www.historieblogg.no.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2016). På spor etter rett ord. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(1), s 36- 38 Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine & Erichsen, Vibeke (2015). Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie.
 • Botslangen, Anne Madeleine & Jones, Ann (2015, 20. september). Fra gal til klient. [Radio].  NRK P2 - Språkteigen. Show summary
 • Botslangen, Anne Madeleine; Stormyr, Olav & Brock-Utne, John G. (2013). Opdøl asyl, I: Kjell Erik Strømskag; Guttorm Eldøen; Trond-Are Johnsen & Mads Langnes (red.),  Sjukehusbyen Molde : 1713-2013.  Romsdalsmuseet.  ISBN 978-82-90251-87-6.  Kapittel.  s 106 - 157
 • Botslangen, Anne Madeleine (2011). Den psykiatriske pasient - en begrepshistorisk studie.
 • Botslangen, Anne Madeleine (2000). Kunnskapsdimensjonen i vernepleie : en studie av profesjoners forming gjennom utdanningssystemet. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2000:3. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:05 PM