Ole David Brask

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Senior Lecturer
Contact
+4771214047
Study place
Molde
Office nr.
B-309

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  36, s 64- 70 . doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Show summary
 • Brask, Ole David (2018). Min modus, vårt samarbeidsklima, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 16.  s 201 - 215
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration, In Trine Hald Commisso; Jacob Nørbjerg & Jan Pries-Heje (ed.),  Nordic Contributions in IS Research : 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014, Ringsted, Denmark, August 10-13, 2014 : Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-319-09545-5.  Kapittel.  s 74 - 89 Show summary
 • Brask, Ole David & Østby, May (2013). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  36(1), s 4- 25 . doi: 10.3402/uniped.v36i1.20950 Show summary
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT, In Terje Fallmyr (ed.),  Proceeding from Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2845-8.  Kapittel.  s 91 - 104 Show summary
 • Brask, Ole David (2007). Ambisjonsnivå og gruppefungering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44(11), s 1350- 1357 Show summary
 • Brask, Ole David (2006). Selvregulert læring i praksisfellesskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(1), s 3- 11
 • Brask, Ole David (1994). Relasjonsskapende arbeid i en akuttavdeling : individtilpasset behandling av førstegangsinnlagte med schizofreni Building of therapeutic alliances in an acute ward. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  31(12), s 1069- 1083 Show summary

View all works in Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024395.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1671-0.  296 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Brask, Ole David (2021). Finnes det en bærekraftig profesjonell hjelperrolle?.
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Brask, Ole David (2020). Kjerneroller.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 12.  s 143 - 156
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Brask, Ole David & Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 47
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016, 05. september). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie.  Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. Show summary
 • Østby, May; Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(221), s 39
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration.
 • Brask, Ole David & Molka-Danielsen, Judith (2012). Virtuelt gruppearbeid for deltids vernepleier-studenter. Show summary
 • Brask, Ole David (2011). Collaborative writing in a virtual world: Second Life as a social and communicative framework for learning. Show summary
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT.
 • Brask, Ole David (2010). Kognitiv psykologi, selvledelse & flyt-teori.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2010). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper. Show summary
 • Brask, Ole David (2009). Like barn lærer best?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  167(2009-09-24), s 35- 35
 • Brask, Ole David (2009). Stressmestring.
 • Østby, May & Brask, Ole David (2008). Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen : en utprøving av gruppeinndeling etter ambisjonsnivå. Rapport (Møreforsking Molde). 0802. Show summary
 • Brask, Ole David (2006). Praksislæring og taus kunnskap.
 • Brask, Ole David (2006). Validering som nøkkelbegrep i kunnskapsutvikling : et vitenskapsteoretisk essay med utgangspunkt i en profesjonsutdanning.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanninga i Molde.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Jakten på vernepleieren. [Video /  DVD].
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:1.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2004). Skrivekurs/foredrag ved utdanningen Videreutdanning i familieterapi.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:04 PM