Elisabeth Willumsen

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Professor II
Contact
+4771195769
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle & Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Hvad skete der med innovationen, da den blev ‘social’?, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 16.  s 278 - 291
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Willumsen, Elisabeth (2020). Pasienter og brukere som digitale partnere, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 13.  s 222 - 244
 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2020). Mental health and children, In Sara Ashencaen Crabtree & Jonathan Parker (ed.),  Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives.  Policy Press.  ISBN 978-1447337423.  Kapittel.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Sirnes, Tore (2020). Sosial innovasjon og samskaping, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 1.  s 19 - 42
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 11.  s 193 - 206
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, In  Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference.  ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.  ISBN 978-952-335-351-0.  kapittel. Show summary
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy & Willumsen, Elisabeth (2019). Læring og forskning : to sider av samme sak?, I: Anne Marie Støkken (red.),  Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033434.  Kapittel 6.  s 99 - 112
 • Svendby, Ellen Berg; Øien, Ingvil & Willumsen, Elisabeth (2019). Involvering av barn i samproduksjon i forskning - metodologiske og etiske aspekter, I: Ole Petter Askheim; Inger Marie Lid & Sigrid Østensjø (red.),  Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031668.  Kapittel 10.  s 180 - 195
 • Totchev, Catherina Øverås; Wegener, Charlotte & Willumsen, Elisabeth (2019). Sosial innovasjon som situert praksis i sykehjem, I: Ann-Karin Tennås Holmen & Toril Merete Ringholm (red.),  Innovasjon møter kommune.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61556-7.  Kapittel 6.  s 103 - 117
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis, I: Ole Petter Askheim; Inger Marie Lid & Sigrid Østensjø (red.),  Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031668.  Kapittel 8.  s 148 - 162 Show summary
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). Making sense of interactions between mental health and criminal justice services: the utility of cultural historical activity systems theory. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  14(2), s 124- 141 . doi: 10.1108/IJPH-01-2017-0006 Full text in Research Archive.
 • Høiland, Gry Cecilie & Willumsen, Elisabeth (2018). Resistance-driven innovation? : frontline public welfare workers’ coping with top-down implementation. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  8(2), s 1- 20 . doi: 10.18291/njwls.v8i2.106153
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  33(2), s 190- 199 . doi: 10.1080/13561820.2018.1534809 Show summary
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  kapittel 10.  s 149 - 167
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Collaborative practices between correctional and mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  31(1), s 18- 27 . doi: 10.1080/13561820.2016.1233392 Show summary
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2017). Improving collaboration between professionals supporting mentally ill offenders. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  13(2), s 91- 104 . doi: 10.1108/IJPH-12-2016-0072 Full text in Research Archive. Show summary
 • Julkunen, Ilse & Willumsen, Elisabeth (2017). Professional boundary crossing and interprofessional knowledge development, In Bjørn Blom; Lars Evertsson & Marek Perlinski (ed.),  Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices.  Policy Press.  ISBN 978-1447327196.  Kapittel.  s 115 - 130
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Willumsen, Elisabeth (2017). Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway : vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  22, s 43- 53 . doi: 10.1111/cfs.12242 Show summary
 • Willumsen, Elisabeth (2017). Telling Tales of the Unexpected, In Charlotte Wegener; Ninna Meier & Elina Maslo (ed.),  Cultivating Creativity in Methodology and Research: In Praise of Detours.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-60215-8.  Kapittel 14.  s 169 - 179
 • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(2), s 31- 50 . doi: 10.7557/14.4051 Full text in Research Archive. Show summary
 • Høiland, Gry Cecilie & Willumsen, Elisabeth (2016). Understanding implementation in complex public service organizations – implication for practice. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  11(2), s 1- 29
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T & Willumsen, Elisabeth (2016). When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals [Når barneverntjenesten involveres i familier: foreldres forståelse av bekymringsmeldingen]. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457.  19(6), s 946- 962 . doi: 10.1080/13691457.2015.1081584 Show summary
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2016). Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027791.  Kapittel 1.  s 17 - 30
 • Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2015). Using social innovation as a theoretical framework to guide future thinking on facilitating collaboration between mental health and criminal justice services. International Journal of Forensic Mental Health.  ISSN 1499-9013.  14(4), s 280- 289 . doi: 10.1080/14999013.2015.1115445 Full text in Research Archive. Show summary
 • Høiland, Gry Cecilie & Willumsen, Elisabeth (2015). Innovasjon for mer integrerte tjenester : samarbeid på tvers i arbeidsinkludering, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel.  s 213 - 232
 • Samsonsen, Vibeke & Willumsen, Elisabeth (2015). Komparasjon som innovasjonsstrategi, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 13.  s 233 - 248
 • Samsonsen, Vibeke & Willumsen, Elisabeth (2015). Narratives from parents in England and Norway: Power and emotions in child protection assessments. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  10(1), s 1- 25
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2015). Innovasjon innen helse og velferd – sosial innovasjon, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 2.  s 25 - 44
 • Ødegård, Atle; Lohne, Marianne & Willumsen, Elisabeth (2015). Utilsiktet flytting fra fosterhjem : en kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  92(3), s 168- 181 Show summary
 • Samsonsen, Vibeke & Willumsen, Elisabeth (2014). Assessment in child protection : sosial workers's voices in England and Norway. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  (1), s 1- 34
 • Samsonsen, Vibeke & Willumsen, Elisabeth (2014). Skjønnsbaserte og strukturerte undersøkelsesmodeller i barnevernet, I: Ingunn T Ellingsen & Reidar Østerhaug (red.),  Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02352-6.  Kapittel 5.  s 98 - 114
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth & Ellingsen, Ingunn T (2014). Parents' perceptions of contact with the Norwegian child welfare services. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  19(3), s 312- 320 . doi: 10.1111/cfs.12004
 • Willumsen, Elisabeth; Hugaas, Jon Vegard & Studsrød, Ingunn (2014). The Child as Co-Researcher – Moral and Epistemological Issues in Childhood Research. Ethics and social welfare.  ISSN 1749-6535.  8(4), s 332- 349 . doi: 10.1080/17496535.2014.894108
 • Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter & Willumsen, Elisabeth (2014). Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge?, I: Ingunn T Ellingsen & Reidar Østerhaug (red.),  Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02352-6.  Kapittel 9.  s 181 - 196
 • Rendalen, Knut; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn & Willumsen, Elisabeth (2013). Døråpner eller portvakt? Å være rekrutteringsagent for barnevernforskning. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  90(1), s 18- 31 Show summary
 • Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Andersson-Gäre, Boel & Hedberg, Berith (2012). How Service Users Perceive the Concept of Participation, Specifically in Interprofessional Practice. British Journal of Social Work.  ISSN 0045-3102.  42(1), s 129- 146 . doi: 10.1093/bjsw/bcr049
 • Willumsen, Elisabeth; Ahgren, Bengt & Ødegård, Atle (2012). A conceptual framework for assessing interorganizational integration and interprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  26(3), s 198- 204 . doi: 10.3109/13561820.2011.645088 Show summary
 • Willumsen, Elisabeth & Alstveit, Marit (2012). Improving public health nursing: an example of community-based research in Norway. International Practice Development Journal.  ISSN 2046-9292.  2(2), s 1- 13
 • Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Andersson-Gäre, Boel & Hedberg, Berit (2011). How services users perceive the concept of participation, specifically in interprofessional practice. British Journal of Social Work.  ISSN 0045-3102. . doi: 10.1093/bjsw/bcr049
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2011). Felles innsats eller solospill? : en kvalitativ studie om tjenesteyteres samarbeid omkring barn og unge. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  88(4), s 188- 199 Show summary

View all works in Cristin

 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2020). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  320 s.
 • Støkken, Anne Marie & Willumsen, Elisabeth (red.) (2017). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  206 s.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027791.  312 s. Show summary
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2015). Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  299 s.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023304.  285 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2020). Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2020). The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q).
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem.
 • Slettebø, Åshild; Kulla, Gunilla; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte & Willumsen, Elisabeth (2019). God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag. www.forskning.no.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.
 • Sirnes, Tore; Willumsen, Elisabeth & Iversen, Hans Petter (2018). Etterord : hva har vi lært i dag?, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Etterord.  s 217 - 223
 • Willumsen, Elisabeth & Sirnes, Tore (2018). Kan sosialt arbeid bidra til innovasjon?. Fonteneforskning.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. NF-rapport. 10/2018.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2018). Refleksjon, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 6.  s 73 - 81
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth & Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Show summary
 • Høiland, Gry Cecilie & Willumsen, Elisabeth (2017). Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?.
 • Støkken, Anne Marie & Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid i praksisnær forskning : introduksjon, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  Kapittel 1, Innledning.  s 10 - 24
 • Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth & Anvik, Cecilie (2017). Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon.
 • Wegener, Charlotte & Willumsen, Elisabeth (2017). Collaborative Partnership between Research and Practice: A Nordic Perspective on Open Science.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid som sosial innovasjon.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2016). Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2016). Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2016). Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Forskning i og med praksis.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). How can higher education (HE) develop students’ readiness for research and social innovation. An example from the context of social work.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Research Partnership between academia and practice. Developing a joint research project concerning young people at risk..
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Green, Chris (2016). Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  (2), s 1- 6
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle & Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.
 • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit & Ødegård, Atle (2015). Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2015). Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K & Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education.
 • Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid, I: Ingunn T Ellingsen; Irene Levin; Berit Berg & Lise Cecilie Kleppe (red.),  Sosialt arbeid. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019291.  Kap 10.  s 154 - 170
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2015). Innovasjon – et konsept i endring, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 1.  s 17 - 23
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Halvorsen, Anne (2014). Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Halvorsen, Anne (2014). The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education.
 • Hanssen, Helene; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth & Burns, Kenneth (2014). Promoting health and social work students' civic engagement and collacorative knowledge production: Experiences from Norway, Italy and Ireland.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2014). Social innovation to address offender mental health : building social relations between the mental health and criminal justice systems.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy & Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services.
 • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren & Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling.
 • Samsonsen, Vibeke & Willumsen, Elisabeth (2014). Barnevernets undersøkelser - på tide med debatt!. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  02, s 83- 84
 • Willumsen, Elisabeth (2014). Higher Education authorities' responsibility to develop research mindedness - a contribution to innovation processes?.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2014). Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023304.  Kapittel.  s 19 - 29
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – en fortsettelse, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023304.  Kapittel.  s 13 - 18
 • Hanssen, Helene; Burns, Kenneth; Vargiu, Andrea & Willumsen, Elisabeth (2013). Community-based research and social work students: Promoting students’ civic engagement and collaborative knowledge production.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche & Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2013). Refleksjoner rundt kontekstuelle kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor. Forskning på tverrprofesjonelle team (presentasjon).
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock & Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2013). Reflektion i interprofessionellt samarbete, I: Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelsson (red.),  Om samverkan : för utveckling av hälsa och välfärd.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144085227.  Kapittel 11.  s 179 - 190
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah & Ahgren, Bengt (2013). Developing a community of practice.
 • Hanssen, Helene & Willumsen, Elisabeth (2012). Higher Education’s responsibility for developing research mindedness.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth & Monsen, Monica Velde (2012). Higher Education’s Responsibility for Developing Research Mindedness – University and Local Partner Perspectives.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy & Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education.
 • Willumsen, Elisabeth; Buckley, Nicola & De Marree, Jozefin (2012). Setting shared research agenda by CSO's and research institutes: A case-study on connecting CSO's and researchers through Science Shops in the topic of Domestic Violence & Pregnancy.
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid med barn som pårørende. Samarbeid - et spørsmål om altruisme eller revir?.
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid omkring ungdom i barneverninstitusjon - resultater og refleksjoner.
 • Studsrød, Ingunn & Willumsen, Elisabeth (2010, 30. januar). Gjør barnevernet bedre. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:03 PM