Heidi Viviann Haavardsen

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Dean
Contact
+4771214147
+4741573624
Study place
Molde
Office nr.
B-112

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

  • Haavardsen, Heidi Viviann (2019, 06. juli). Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund.  Tidens Krav.
  • Haavardsen, Heidi Viviann; Klausen, Ingebjørg & Hagen, Rigmor Sjaastad (2019, 21. februar). Helt klart behov for dette arrangementet.  Romsdals Budstikke. Show summary
  • Langøy, Gerd Marit; Eide, Jan Ragnvald; Haavardsen, Heidi Viviann & Tomren, Lasse (2018, 20. april). Søknadsrekord for høgskolen.  Romsdals budstikke. Show summary
  • Haavardsen, Heidi Viviann (2017). Rektorvalget 2017 : en samlet høgskole. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
  • Kristoffersen, Steinar; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Panzer, Georg; Haavardsen, Heidi Viviann & Brunvoll, Øyvind (2017, 28. april). Derfor vil disse fire bli høgskolerektor : to kvinner og to menn har meldt seg på i kampen om rektorjobben på Høgskolen i Molde.  Romsdals budstikke.
  • Haavardsen, Heidi V. (2008). Foreldre til kronisk syke/funksjonshemmede barn og retten til individuell plan.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Oct. 17, 2018 3:05 PM