Helene Hoemsnes

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214207
Study place
Molde
Office nr.
B-114

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Hoemsnes, Helene & Stokken, Roar (2019). Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning, I: Øyvind Helgesen; Richard Glavee-Geo; Ghulam Mustafa; Erik Nesset & Paula Maria Rice (red.),  Modeller : Fjordantologien 2019.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03439-3.  Kapittel 20.  s 419 - 436 Show summary

View all works in Cristin

 • Hoemsnes, Helene (2020). Balansekunst å lede tverrprofesjonelle team? : fagessay. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2020:2. Show summary
 • Hoemsnes, Helene (2020). Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Molde : fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2020:3.
 • Hoemsnes, Helene (2020). Veiledning og underveisvurdering av skriftlig studentarbeid. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2020:1.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Case: ’Good practices’ – tiltak som har skapt god læring og hva som kreves..
 • Hoemsnes, Helene (2019). Fagansvarlig for en videreutdanning og forsker knyttet til studentenes læring – en mulig kombinasjon?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:11. Show summary
 • Hoemsnes, Helene (2019). Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning – tanker om arbeidet og resultatene av forskningen..
 • Hoemsnes, Helene (2019). Pedagogisk perspektiv på framtidens campus.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Presentasjon av foreløpig funn fra arbeid med Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Samarbeid med Høgskolen i Volda om "Videotriggere".
 • Hoemsnes, Helene (2019). Speilvendt klasserom.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Studentaktive læringsformer.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Studentaktivt undervisningsrom med kafeoppsett.
 • Stokken, Roar; Dahl, Silje Louise; Andenes, Ellen Madssen & Hoemsnes, Helene (2019). Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund.
 • Andestad, Tore & Hoemsnes, Helene (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Tidens Krav.  s 9
 • Andestad, Tore & Hoemsnes, Helene (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 36- 37 Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bremnes, Helge (2018). Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Rapport (Møreforsking Molde). 1806. Show summary
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:4.
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 18
 • Hoemsnes, Helene & Stokken, Roar (2018). Historiefortelling på tvers av profesjoner.
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis.  s 12
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav.  s 22
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Stokken, Roar & Hoemsnes, Helene (2018). Kommunal tenesteinnovasjon utanfrå og ovanfrå - Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med å styrke oppfølgingstilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som har utfordringar knytt til psykisk helse eller rusmiddelbruk i kommunane..
 • Stokken, Roar; Hoemsnes, Helene & Grytten, Mette (2018). Barneblikksatsningen : samskaping for helse. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 31
 • Hoemsnes, Helene (2017). Samtale etter kinoforestiling Om kropp og sjel.
 • Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1601. Show summary
 • Hoemsnes, Helene (2016). Bruk av video i undervisning..
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får - eller få det du trenger?. Tidens Krav.  s 8- 9
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får - eller får du det du trenger?. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 20- 21
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får,- eller få det du trenger?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1402. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Rapport (Møreforsking Molde). 1417.
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock & Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs.
 • Hoemsnes, Helene (2011). Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Oct. 18, 2018 1:14 PM