Hege Bente Hol

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Research Fellow Health Sciences and Social Care
Contact
+4771214049
Study place
Molde
Office nr.
B-305

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

  • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  14(2), s 127- 138 . doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x Show summary

View all works in Cristin

  • Hol, Hege; Driller, Bardo & Panzer, Georg (2019). Når pasienten vil ha hjelp til å dø. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 27- 27
  • Hol, Hege (2001). "Passiv eutanasi - etiske problemer" : en narrativ studie basert på Paul Ricoeurs filosofi : om legers og sykepleieres erfaringer med å være i etisk vanskelige situasjoner ved passiv eutanasi "Passive euthanasia - ethical problems". Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:05 PM