Hans Gunder Inderhaug

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214030
Study place
Molde
Office nr.
B-323

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Vasset, Frøydis Perny; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans & Almås, Synnøve Hofseth (2014). Tverrprofesjonell e-læring som pedagogisk verktøy i helse- og sosialfagutdanninger. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  34(1), s 19- 23
 • Inderhaug, Hans (1996). "Trening på nylig avdøde.", I:  Trening på nylig avdøde. Etikkoppgave ved hovedfagsstudie Universitetet i Tromsø.  Universitetet i Tromsø, Avdeling for sykepleievitenskap.  faglig_bok_institusjon.  s 1 - 25

View all works in Cristin

 • Inderhaug, Hans Gunder & Bjerkeland, Øystein (2019, 28. januar). Halverte strykprosenten på sjukepleieeksamen.  Romsdals budstikke.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone & Inderhaug, Hans (2014). Collaboration across Professional Boundaries. Interprofessional e-learning as a pedagogical tool in health and social educations..
 • Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth & Vasset, Frøydis Perny (2012). Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet.
 • Inderhaug, Hans Gunder & Måløy, Elfrid (2012). Eksamen i medikamentregning – mer til skade enn til gagn?.
 • Måløy, Elfrid & Inderhaug, Hans Gunder (2011). Integrering av legemiddelregning i praksisstudiene ved sykepleierutdanningen : prosjektpresentasjon.
 • Inderhaug, Hans & Erlandsen, Tina Mari (2008). Studenterfaringer med oppgaver i medikamentregning.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Oct. 17, 2018 3:44 PM