Hans Petter Iversen

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214280
Study place
Molde
Office nr.
B-306

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Iversen, Hans Petter & Johannessen, Stig O. (2020). Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 14.  s 247 - 260
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 11.  s 193 - 206
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2018). Ledelse, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 15.  s 185 - 200
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  33(2), s 190- 199 . doi: 10.1080/13561820.2018.1534809 Show summary
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2016). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?, I: Jørgen Amdam; Randi Bergem & Finn Ove Båtevik (red.),  Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027722.  Kapittel 5.  s 65 - 78 Show summary
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Hverdagsinnovasjon – et kompleksitetsteoretisk perspektiv, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 8.  s 135 - 152
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Innovasjon som komplekse prosesser - i offentlig sektor, I: Øivind Strand; Erik Nesset & Harald Yndestad (red.),  Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.  Forlag1.  ISBN 978-82-8285-087-2.  Kapittel.  s 139 - 154
 • Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter & Willumsen, Elisabeth (2014). Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge?, I: Ingunn T Ellingsen & Reidar Østerhaug (red.),  Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02352-6.  Kapittel 9.  s 181 - 196
 • Iversen, Hans Petter & Gammelsæter, Hallgeir (2012). Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern? :. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  14(1), s 28- 50 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle; Nesje, Svanhild Villa; Iversen, Hans Petter & Bjørkly, Stål (2011). Bygge ned og bygge annerledes : endringer i psykisk helsetilbud for voksne i Nordmøre og Romsdal i lys av reduserte døgntilbud og opptrappingsplanen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  8(3), s 227- 236 Show summary
 • Iversen, Hans Petter (2011). The impact of management on knowledge and patient care. International Journal of Learning and Change.  ISSN 1740-2875.  5(2), s 139- 157 . doi: 10.1504/ijlc.2011.044208 Show summary
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2010). Samarbeid og ledelse i en akuttenhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  7(2), s 130- 141 Show summary

View all works in Cristin

 • Ingstad, Trygve; Leverås, Eirik; Iversen, Hans Petter; Nerland, Øystein; Elvbakken, Rolf Inge & Odland, Anne Myklebust (2021, 09. juni). De ønsker å utdanne seg til vernepleiere, men trenger et skreddersydd løp. [Fagblad].  Fontene.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. Show summary
 • Iversen, Hans Petter (2018). Faller psykiatriens murer?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 43
 • Sirnes, Tore; Willumsen, Elisabeth & Iversen, Hans Petter (2018). Etterord : hva har vi lært i dag?, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Etterord.  s 217 - 223
 • Ødegård, Atle & Iversen, Hans Petter (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – noen trender.
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Folland, Thore & Iversen, Hans Petter (2014). Psykisk helsearbeid svekkes og usynliggjøres i kommunene?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(222), s 27
 • Iversen, Hans Petter & Folland, Thore (2014). Psykisk helsearbeid i Romsdalskommunene : organisering og ledelse : kommunenettverket. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2014:2. Show summary
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2014). Innovasjon, forskjellighet og ledelse - som komplekse prosesser.
 • Eldøen, Guttorm; Reiten, Jarle; Iversen, Hans Petter; Rolandsen, Gunhild; Nøsen, Leif; Moen, Geir Mjelva; Nilsen, Berit Longva & Gudbrandsen, Eli (2013). Lundavang, I: Kjell Erik Strømskag; Guttorm Eldøen; Trond-Are Johnsen & Mads Langnes (red.),  Sjukehusbyen Molde : 1713-2013.  Romsdalsmuseet.  ISBN 978-82-90251-87-6.  Kapittel.  s 160 - 233
 • Iversen, Hans Petter (2013). Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid : om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. PhD theses in logistics. 2013:5.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2013). Interprofessional collaboration (IPC) as innovation.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Hjelle, Heidi (2013). Ansvarsreformen 20 år etter : over 20 år siden ansvarsreformen er det fortsatt store uløste oppgaver innen tjenestene for utviklingshemmede. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?.
 • Iversen, Hans Petter & Fagna, Heidi (2010, 15. juli). Trøbbel med psykiatri. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Har det vært andre alternativer?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(12.01.2008), s 49- 49
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Hva er det som foregår i psykiatrien?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(10.01.2008), s 27- 27
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Hva har Helse Nordmøre og Romsdal gjort?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(11.01.2008), s 31- 31
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2008). De skjulte ressursene i psykiatrien. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(27.09.2008), s 53- 53
 • Iversen, Hans Petter (2007). Fag, organisering og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Mellom system og kompleksitet : fag, organisering og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Mental health management : change, professional development and research between complexity and system.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Sykehusreformen - på tide med en vending?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 31
 • Iversen, Hans Petter (2006). Hospital psychiatry : new boundaries within a new field.
 • Iversen, Hans Petter (2006). Ledelse, organisering, flyt 2006 (Opptrappingsplanen) [PDF-presentasjon].
 • Iversen, Hans Petter (2006). Psykiatri i sykehus - nye grenser i et nytt felt?.
 • Iversen, Hans Petter (2000). Profesjonsmakt i barne- og ungdomspsykiatrien : ein analyse av profesjonsmakt og endringar i profesjonelle relasjonar i barne- og ungdomspsykiatrien. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2000:02.
 • Iversen, Hans Petter; Heggemsnes, Eirik & Roland, Per (1999). Forslag til helse- og sosialplan : juni 1999.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:05 PM