Karl Yngvar Dale

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214057
Study place
Molde
Office nr.
B-304

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Research groups

Publications

 • Nobakht, Habib Niyaraq & Dale, Karl Yngvar (2019). The mediational roles of sleep disorders and nightmares in the relationship between trauma and dissociation. Dreaming (New York, N.Y.).  ISSN 1053-0797.  29(1), s 79- 90 . doi: 10.1037/drm0000095 Show summary
 • Nobakht, Habib Niyaraq; Ojagh, Faeze Sadat & Dale, Karl Yngvar (2019). Risk factors of post-traumatic stress among survivors of the 2017 Iran earthquake : the importance of peritraumatic dissociation. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  271(January), s 702- 707 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.057 Show summary
 • Nobakht, Habib Niyaraq & Dale, Karl Yngvar (2018). An exploration of the roles of trauma and dissociation in mystical experiences and near-death experiences. The Journal of Spirituality in Mental Health.  ISSN 1934-9637.  20(4), s 321- 332 . doi: 10.1080/19349637.2018.1439796 Show summary
 • Nobakht, Habib Niyaraq & Dale, Karl Yngvar (2018). The Importance of Religious/Ritual Abuse as a Traumatic Predictor of Dissociation. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  33(23), s 3575- 3588 . doi: 10.1177/0886260517723747 Show summary
 • Nobakht, Habib Niyaraq & Dale, Karl Yngvar (2017). The prevalence of deliberate self-harm and its relationships to trauma and dissociation among Iranian young adults. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  18(4), s 610- 623 . doi: 10.1080/15299732.2016.1246397 Show summary
 • Ormbostad, Helga A.K.; Dale, Karl Yngvar; Gjengedal, Eva & Stallvik, Marianne (2017). Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser : en case-studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  13(1) . doi: 10.7557/14.4076 Show summary
 • Orvik, Sissel Telnes & Dale, Karl Yngvar (2017). Faglig frihet og uklare rammer : kommunale fagansattes erfaringer med psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(3), s 221- 231 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-03-03 Show summary
 • Eines, Trude Fløystad & Dale, Karl Yngvar (2015). Challenges in the standardization of nursing education in Europe: A literature study focusing on the implementation of qualification frameworks. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  35(4), s 235- 240 . doi: 10.1177/0107408315592768 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2015). Skal – skal ikke : jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(2), s 86- 96 . doi: 10.7557/14.3714 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle; Nesje, Svanhild Villa; Iversen, Hans Petter & Bjørkly, Stål (2011). Bygge ned og bygge annerledes : endringer i psykisk helsetilbud for voksne i Nordmøre og Romsdal i lys av reduserte døgntilbud og opptrappingsplanen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  8(3), s 227- 236 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle; Tschudi, Finn; Cromwell, Rue L; Saunders, Buddy; Elden, Åke & Holte, Arne (2010). Cognitive complexity and dissociative identity disorder. Journal of constructivist psychology.  ISSN 1072-0537.  23(2), s 158- 165 . doi: 10.1080/10720530903563264 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar; Berg, Renate; Elden, Åke; Ødegård, Atle & Holte, A (2009). Testing the diagnosis of dissociative identity disorder through measures of dissociation, absorption, hypnotizability and PTSD : a Norwegian pilot study. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  10(1), s 102- 112 . doi: 10.1080/15299730802488478 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar; Flaten, Magne Arve; Elden, Åke & Holte, Arne (2008). Dissociative identity disorder and prepulse inhibition of the acoustic startle reflex. Neuropsychiatric Disease and Treatment.  ISSN 1176-6328.  4(3), s 653- 662 . doi: 10.2147/NDT.S3006 Full text in Research Archive.
 • Dale, Karl Yngvar (1996). Dissosiativ identitetsforstyrrelse : presentasjon av et behandlingsopplegg ved en voksenpsykiatrisk poliklinikk i Finnmark. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33(11), s 1043- 1049 Show summary

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Dale, Karl Yngvar (2019). In case of life-limiting illness : what is most important for the public in Norway?.
 • Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (2018). I spenningsfeltet mellom det regionale og det internasjonale, I: Heidi Hogset; Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.),  Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031217.  Kapittel 1.  s 15 - 28 Show summary
 • Karlsen, Lillian; Driller, Bardo; Dale, Karl Yngvar; Brenne, Anne-Tove & Knudsen, Anne Kari (2018). Where would you prefer to die? : answers from general public and advanced cancer patients in Mid-Norway.
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis.  s 12
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav.  s 22
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Fluttert, Frans A. J.; Eidhammer, Gunnar; Friestad, Christine; Dale, Karl Yngvar; Bjørkly, Stål & Rustad, Åse-Bente L (2015). The Early Recognition Method used to identify precursors of aggression in prisoner.
 • Fluttert, Frans A. J.; Eidhammer, Gunnar; Friestad, Christine; Dale, Karl Yngvar; Bjørkly, Stål & Rustad, Åse-Bente L (2015). The Early Recognition Method used to identify precursors of aggression in prisoner, In Patrick Callaghan; Nico Oud; Johan Håkon Bjørngaard; Henk Nijman; Tom Palmstierna & Joy Duxbury (ed.),  Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.  Kavanah, Dwingeloo & Oud Consultancy.  ISBN 978-90-574-0144-2.  Konferanseabstract i rapport.  s 313 - 314
 • Dale, Karl Yngvar (2014). Traumatic stress, personality and psychobiological health : conceptualizations and research findings. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2014:6.
 • Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2014). Examining the Construct of Dissociation within the Framework of G-theory. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2014:4.
 • Dale, Karl Yngvar (2013). Ambulante team i Møre og Romsdal innen psykisk helse-feltet : en kvalitativ studie med fokus på praktiske og kliniske tilpasninger, innovative løsninger og samarbeidsrelasjoner : foreløpig prosjektrapport. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:9.
 • Dale, Karl Yngvar; Driller, Bardo; Jørgensen, Else; Nygård, Linda Kornstad & Strømskag, Kjell Erik (2013). Integrasjon av praksis, undervisning og forskning : hvordan kan man sikre høyest mulig kvalitet innen omsorg og behandling av alvorlig syke og døende på kommunalt nivå?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:8. Show summary
 • Dale, Karl Yngvar (2011). Videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Sun, Hao; Berg, Jens Petter & Dale, Karl Yngvar (2011). Balansering av undervisning og egenlæring, I: Gerd Bjørke; André Alfredsen; Trond Ålvik & Anne Skumsnes (red.),  Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", Grunnmodulen, 2008-2010.  Høgskolen i Oslo.  ISBN 978-82-579-4758-3.  Kapittel.  s 26 - 31 Show summary
 • Dale, Karl Yngvar (2008). Out of mind - out of sight : studies on clinical and psychophysiological characteristics of dissociative identity disorder. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:03 PM