Kristin Røvik

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214029
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Research groups

Publications

View all works in Cristin

  • Oterhals, Ole Magnus; Korsvik, Iver Valved; Røvik, Kristin; Bakken, Hege & Hagen, Rigmor Sjaastad (2020). Det er ikke verden og oss, det er alle - i ett samfunn. [Newspaper]. Romsdals Budstikke.
  • Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin & Straume, Solveig (2018). Stang ut for økonomisk inkludering i idretten? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. p. 38–39.
  • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2019). Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-254-3.
  • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Prevention of economic exclusion in Norwegian football . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-249-9.
  • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-247-5.
  • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-238-3.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:08 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:08 PM