Falko Müller

Faculty of Logistics
Norwegian version of this page Position
Research Fellow Logistics
Contact
+4771214289
Study place
Molde
Office nr.
A2.146

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Tags: Doctoral Research Fellow Logistics

Publications

 • Müller, Falko & Aravazhi, Agaraoli (2020). A new generalized travel cost based connectivity metric applied to Scandinavian airports. Transportation Research Part D: Transport and Environment.  ISSN 1361-9209.  81(April), s 1- 21 . doi: 10.1016/j.trd.2020.102280 Show summary

View all works in Cristin

 • Müller, Falko (2019). Competition in Norwegian Air Passenger Transport markets : using the Herfindahl-Hirschman Index to compare concentration levels with eight European countries of reference. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:7. Full text in Research Archive.
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko & Aarhaug, Jørgen (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Rapport (Møreforsking Molde). 1801. Show summary
 • Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko & Bråthen, Svein (2018). Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Rapport (Møreforsking Molde). 1812. Show summary
 • Müller, Falko (2018). Generalized travel cost based connectivity – a new measurement approach and its evolution over time for Scandinavian airports.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy & Tveter, Eivind (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. TØI-rapport. 1582b/2017. Show summary
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne & Müller, Falko (2017). Ulempeskostnader på ferjer i 2017-revisjonen av Statens vegvesens håndbok V712, og noen momenter for videre arbeid.
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind & Müller, Falko (2017). Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Rapport (Møreforsking Molde). 1705. Show summary
 • Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei & Bråthen, Svein (2017). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Rapport (Møreforsking Molde). 1604. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko; Thune-Larsen, Harald & Bråthen, Svein (2017). Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter : utredning av fylkeskommunale forskjeller. Rapport (Møreforsking Molde). 1701. Show summary
 • Müller, Falko & Svendsen, Hilde Johanne (2016). Ferjesambandet Hasvik – Øksfjord : en vurdering av tilbud og etterspørsel. Rapport (Møreforsking Molde). 1607. Show summary
 • Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid; Müller, Falko & Svendsen, Hilde Johanne (2016). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn i Bodø. TØI-rapport. 1474/2016. Show summary
 • Müller, Falko; Bråthen, Svein & Svendsen, Hilde Johanne (2015). The Arctic Circle Airport : a comparative study. Rapport (Møreforsking Molde). 1515. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne & Müller, Falko (2015). Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal : kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod. Rapport (Møreforsking Molde). 1519. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:01 PM - Last modified Oct. 18, 2019 12:53 PM