hervik

Contact

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Shaton, Katerina; Hervik, Arild & Hjelle, Harald M. (2019). The environmental footprint of natural gas transportation : LNG vs. pipeline. Economics of Energy & Environmental Policy.  ISSN 2160-5882.  9(1), s 1- 19 . doi: 10.5547/2160-5890.8.2.ksha Show summary
 • Shaton, Katerina & Hervik, Arild (2018). Economic appraisal in the upstream gas transport sector. Impact Assessment and Project Appraisal.  ISSN 1461-5517.  36(5), s 401- 412 . doi: 10.1080/14615517.2018.1480916 Show summary
 • Haugen, Kjetil K.; Hervik, Arild & Gammelsæter, Hallgeir (2014). Research Note: A regression that probably never should have been performed – the case of Norwegian top-league football attendance. European Journal of Sport Studies (EJSS).  ISSN 2282-5673.  2(2), s 61- 72 . doi: 10.12863/ejssax2x2-2014x1 Show summary
 • Hervik, Arild & Bergem, Bjørn Greger (2012). Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av bedriftsrettede FoU-prosjekter. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(9), s 36- 47 Show summary
 • Hervik, Arild & Tveter, Eivind (2012). Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal?. TEMP : konjunkturbarometer for Møre og Romsdal.  ISSN 1504-7806.  s 8- 11
 • Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet & Hagen, Kåre P. (2011). Sjøkabel eller luftlinje i Hardanger : en samfunnsøkonomisk analyse. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  65(3), s 30- 38 Show summary
 • Hervik, Arild & Larsen, Odd I (2011). Myter om investering i vei. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie.  ISSN 1503-9595.  (1), s 41- 47
 • Elvik, Rune; Kolbenstvedt, Marika; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild & Bræin, Lasse (2009). Costs and benefits to Sweden of Swedish road safety research. Accident Analysis and Prevention.  ISSN 0001-4575.  41(3), s 387- 392 . doi: 10.1016/j.aap.2008.12.009 Show summary

View all works in Cristin

 • Hervik, Arild (2020). Rapport fra risikosonen: den store usikkerheten i koronaøkonomien. Dagens Perspektiv.
 • Hervik, Arild (2020). Rapport fra risikosonen: det særnorske luksusproblemet. Dagens Perspektiv.
 • Hervik, Arild (2020). Rapport fra risikosonen: treffsikre økonomiske virkemidler. Dagens Perspektiv.
 • Hervik, Arild (2020). Rapport fra risikosonen: velkjente og uprøvde tiltak i koronaøkonomi. Dagens Perspektiv.  s 34
 • Bråthen, Svein & Hervik, Arild (2019). Kutt bompengene kraftig på kveld, øk satsen i rushet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Shaton, Katerina; Hervik, Arild & Hjelle, Harald M. (2016). Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger & Hervik, Arild (2015). Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Rapport (Møreforsking Molde). 1516. Show summary
 • Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge & Hervik, Arild (2015). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013. Rapport (Møreforsking Molde). 1517. Show summary
 • Hervik, Arild & Skjegstad, Olav (2015, 30. november). Håndplukket til ekspertutvalg : professor Arild Hervik er valgt av statsråd Robert Eriksson til å lede statlig arbeid med hjelpemiddelbruk.  Romsdals Budstikke.
 • Svendsen, Hilde Johanne; Hervik, Arild & Odeck, James (2015). Does outsourcing of tendering processes in public transit enhance technical efficiency.
 • Svendsen, Hilde Johanne; Hervik, Arild & Odeck, James (2015). Norwegian bus transport - Does internal or external organization of public authorities affect efficiency. Show summary
 • Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Gåseidnes, Sigrid; Herstad, Sverre Johan; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Rørstad, Kristoffer; Sandven, Tore Vang; Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine & Wilhelmsen, Lars (2014). Resultater og effekter av FoU og innovasjon, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Kapittel 4.  s 137 - 158
 • Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild & Oterhals, Oddmund (2014). Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012. Rapport (Møreforsking Molde). 1402. Show summary
 • Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild & Oterhals, Oddmund (2014). Supplier effects Ormen Lange 2008‐2012. Rapport (Møreforsking Molde). 1405. Show summary
 • Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger & Bræin, Lasse (2014). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012. Rapport (Møreforsking Molde). 1404. Show summary
 • Hervik, Arild; Lien, Marius & Gundersen, Håkon (2014, 16. mai). Heia NOUrge! : ja, vi elsker Norges Offentlige Utredninger : Morgenbladet har kåret de beste av de beste.  Morgenbladet.
 • Hervik, Arild & Nergaard, Richard (2014, 13. september). Slå sammen med Bergen! : tanken om Møre universitet er død, mener professor Arild Hervik.  Romsdals budstikke.
 • Hervik, Arild & Torvik, Egil H (2014, 12. juli). Molde svakere rammet av nedgang : Nyhamna-utbyggingen og tjukke ordrebøker i kranindustrien vil motvirke nedgangskonjunkturen.  Romsdals budstikke.
 • Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Sandven, Tore Vang; Todsen, Steinar; Wiker, Elisabeth & Wilhelmsen, Lars (2013). Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013.  Norges forskningsråd.  ISBN 978821203238-5.  Kap. 3.  s 97 - 128
 • Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild & Opdal, Øivind (2013). Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange : en oppsummering av analyser gjort av Møreforsking Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 1304. Show summary
 • Bergem, Bjørn Greger; Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Johannessen, Gøran & Hegerberg, Helge (2013). Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen : status 2012 og utsikter frem mot 2020. Rapport (Møreforsking Molde). 1306. Show summary
 • Bremnes, Helge; Heen, Knut Peder & Hervik, Arild (2013). Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren. Rapport (Møreforsking Molde). 1310. Show summary
 • Heen, Knut Peder; Bremnes, Helge & Hervik, Arild (2013). Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren : korrigert versjon. Rapport (Møreforsking Molde). 1309. Show summary
 • Hervik, Arild (2013). FoU-strategier for å møte utfordring med todelt økonomi, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013.  Norges forskningsråd.  ISBN 978821203238-5.  Fokusboks nr. 3.3.  s 128 - 128
 • Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger & Bræin, Lasse (2013). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011. Rapport (Møreforsking Molde). 1301. Show summary
 • Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Hovdhaugen, Elisabeth; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars & Aamodt, Per Olaf (2012). Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03114-2.  Kap. 3.  s 125 - 156
 • Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind & Zhang, Wei (2012). Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  51(9), s 16- 17 Show summary
 • Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind & Zhang, Wei (2012). Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Rapport (Møreforsking Molde). 1210. Show summary
 • Hervik, Arild (2012, 31. oktober). Bygg Lundavang ut etappevis!.  Romsdals Budstikke.
 • Hervik, Arild (2012). Et kost/nytte-perspektiv på universell utforming for ferge/hurtigbåtsektoren.
 • Hervik, Arild (2012, 01. november). Midt-imellom 3 milliarder dyrere.  Romsdals Budstikke.
 • Hervik, Arild (2012, 22. mars). Mot ny sesongkortrekord i Molde.  Aftenposten.
 • Hervik, Arild (2012, 20. november). Politikerne bør ut av styrene. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Hervik, Arild (2012, 18. juli). Trur på vidare vekst i fylket. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Hervik, Arild (2012, 16. august). Velg pedagogikk eller realfag.  Molde. Show summary
 • Hervik, Arild; Bræin, Lasse & Bergem, Bjørn Greger (2012). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010. Rapport (Møreforsking Molde). 1204. Show summary
 • Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger & Johannessen, Gøran (2012). NCE Maritime klyngeanalyse 2012 : status for maritime næringer i Møre og Romsdal. Rapport (Møreforsking Molde). 1216. Show summary
 • Nilssen, Inge Berg; Angell, Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Nilsen, Trond & Karlstad, Stig Halgeir (2012). Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Norut Alta Rapport. 2012:08. Show summary
 • Oterhals, Oddmund; Hjelle, Harald M.; Hervik, Arild & Bråthen, Svein (2012). Nyfrakt II : virkemidler for fornying av nærskipsflåten. Rapport (Møreforsking Molde). 1212. Show summary
 • Hervik, Arild & Sandsmark, Maria (2011). Internasjonalisering av merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge. Rapport (Møreforsking Molde). 1104. Show summary
 • Bremnes, Helge; Hervik, Arild & Sandsmark, Maria (2011). Merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge . Rapport (Møreforsking Molde). 1103. Show summary
 • Hervik, Arild (2011, 24. november). Fortsatt på grønn grein - Men usikkergeten er økt, sier økonomiprofessor Arild Hervik.  Romsdals Budstikke.
 • Hervik, Arild (2011, 11. november). Hva bør du bli?.  Spor : fylkesmagasinet for Møre og Romsdal.
 • Hervik, Arild (2011, 07. november). Lyse utsikter : Arild hervik er fortsatt optimist for næringslivet.  Romsdals Budstikke.
 • Hervik, Arild (2011, 23. november). Norsk industri og den europeiske finanskrisen. [Radio].  NRK - Møre og Romsdal.
 • Hervik, Arild (2011, 22. september). Offshore klarer seg godt.  Sunnmørsposten.
 • Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet & Hagen, Kåre P. (2011). Samfunnsøkonomiske virkninger. Rapport fra Sjøkabelutredningen Utvalg IV til Olje- og Energidepartementet.
 • Hervik, Arild; Bræin, Lasse & Bergem, Bjørn Greger (2011). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009. Rapport (Møreforsking Molde). 1102. Show summary
 • Hervik, Arild; Hekland, Jon Martin & Bræin, Lasse (2011). Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) : screening av eksisterende erfaringer internasjonalt med måling/kartlegging av effekter av forskning innen fiskeri- og havbrukssektoren. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1102. Show summary
 • Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger & Johannessen, Gøran (2011). NCE Maritime klyngeanalyse 2011 : status for maritime næringer i Møre og Romsdal. Rapport (Møreforsking Molde). 1110. Show summary
 • Hervik, Arild & Siem, Bård (2011, 19. august). Meiner fylkeskommunen bør kvitte seg med Fjord1-aksjane. [Radio].  NRK Sogn og Fjordane Morgonsending.
 • Larsen, Odd I.; Bråthen, Svein & Hervik, Arild (2011). Er investeringer i transport mer nyttige enn antatt?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(227), s 49- 49
 • Oterhals, Oddmund; Johannessen, Gøran & Hervik, Arild (2011). STX OSV : ringvirkninger av verftsvirksomheten i Norge. Rapport (Møreforsking Molde). 1108. Show summary
 • Bjarnar, Ove; Haugen, Kjetil Kåre; Hervik, Arild; Olstad, Asmund; Oterhals, Oddmund & Risnes, Martin (2010). Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal : sluttrapport. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1001. Show summary
 • Hervik, Arild (2010, 30. september). Lyse utsikter.  Romsdals Budstikke - Bilag Næring, s. 25.
 • Hervik, Arild & Bræin, Lasse (2010). En empirisk tilnærming til kvantifisering av eksterne virkninger fra FoU-investeringer. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1002. Show summary
 • Hervik, Arild; Bræin, Lasse & Bergem, Bjørn Greger (2010). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008. Rapport (Møreforsking Molde). 1005. Show summary
 • Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger & Johannessen, Gøran (2010). Status for maritime næringer i Møre og Romsdal 2010 : lysere ordresituasjon med utflating av aktivitetsnivået. Rapport (Møreforsking Molde). 1011. Show summary
 • Johannessen, Gøran & Hervik, Arild (2010). Inntektsoverføringsmodell for lokale bil‐ og båtruter. Rapport (Møreforsking Molde). 1002. Show summary
 • Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Tobro, Roar & Bræin, Lasse (2010). Markedskarakteristika og logistikkutfordringer ved offshore vindkraftutbygging. Rapport (Møreforsking Molde). 1007. Show summary
 • Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Øksenvåg, Jan Erik & Johannessen, Gøran (2010). Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre. Rapport (Møreforsking Molde). 1004. Show summary
 • Hervik, Arild (2009). Effekten av krisen og utsikter fremover.
 • Hervik, Arild (2009, 17. november). Eksperten støtter AS-planen til FKH.  Haugesunds Avis.
 • Hervik, Arild (2009). Eksportnæringene : tunge tider - men oppgang på vei.
 • Hervik, Arild (2009). Forutsetninger for framtidig vekst og utvikling.
 • Hervik, Arild (2009, 20. november). Godset-investorene sitter med Svarte-Per.  Drammens Tidende.
 • Hervik, Arild (2009, 03. desember). Kan være gunstig å selge seg ut.
 • Hervik, Arild (2009, 13. mars). Krisen kan komme i 2010.
 • Hervik, Arild (2009). Miljøkrisen - muligheter og risiko. TEMP : konjunkturbarometer for Møre og Romsdal.  ISSN 1504-7806.  s 3- 5
 • Hervik, Arild (2009). Myk landing i 2009, men verre om et år!. TEMP : konjunkturbarometer for Møre og Romsdal.  ISSN 1504-7806.  s 10- 11
 • Hervik, Arild (2009, 25. februar). Platinis forslag skapt for smutthull.  Verdens Gang.
 • Hervik, Arild (2009, 04. april). Smart å leie i stedet for å eie.  Verdens Gang [Sportsbilag].
 • Hervik, Arild (2009). Transport og logistikkfagene fram mot 2020 : krisen smerter, den går over og hvordan blir utfordringene i et 10-års perspektiv.
 • Hervik, Arild (2009, 29. januar). Vi må ikke deppe.
 • Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge & Bergem, Bjørn Greger (2009). Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007. Rapport (Møreforsking Molde). 0901. Show summary
 • Hervik, Arild; Haugen, Kjetil K. & Mortensen, Eirik (2009, 08. oktober). Fotball: kjøpte billige AaFK-poeng : professorene Arild Hervik og Kjetil Haugen ved Høgskolen i Molde kritiserer NFF for å tillate at Sparebanken Møre “kjøpte” AaFK-poeng.  www.smp.no.
 • Hervik, Arild & Haugen, Kjetil Kåre (2009). Spillet om Lyn. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  120(08.10.2009), s 3- 3
 • Hervik, Arild & Oterhals, Oddmund (2009). Globalization and innovation in the petro-maritime industry : findings from the 2009 survey on the status in the maritime cluster.
 • Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger & Johannessen, Gøran (2009). Status for maritime næringer gjennom finanskrisen. Rapport (Møreforsking Molde). 0905. Show summary
 • Hildrum, Eva; Gunvaldsen, Jens & Hervik, Arild (2009). Evaluering - opp av kontorskuffen og inn i ledermøtet.
 • Sandsmark, Maria & Hervik, Arild (2008). Investeringer i kraftmarkedet : muligheter og utfordringer for Midt-Norge. Rapport (Møreforsking Molde). 0809. Show summary
 • Bremnes, Helge; Hervik, Arild & Sandsmark, Maria (2008). Fremveksten av petroleumsrelatert virksomhet i Midt-Norge. Rapport (Møreforsking Molde). 0807. Show summary
 • Bråthen, Svein; Hervik, Arild & Hjelle, Harald Martin (2008). Høyhastighet i Norge - en sporvogn til besvær? Del I. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(31.05.2008), s 56- 56
 • Bråthen, Svein; Hervik, Arild & Hjelle, Harald Martin (2008). Høyhastighet i Norge - en sporvogn til besvær? Del II. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(02.06.2008), s 31- 31
 • Bræin, Lasse; Bråthen, Svein & Hervik, Arild (2008). Vannkraft og laks i Aura : et samfunnsøkonomisk perspektiv på reetablering av laks i Aura. Rapport (Møreforsking Molde). 0812. Show summary
 • Hervik, Arild (2008, 23. januar). Børskrakket bra for Sunnmøre.
 • Hervik, Arild (2008). Ekskludering - hva koster det?.
 • Hervik, Arild (2008). Finanspolitikk i en innovativ opphetet petro-region.
 • Hervik, Arild (2008, 31. desember). Gassen redder Norge.  GassMagasinet : nyhetsmagasin om energigass.
 • Hervik, Arild (2008). God timing for Nye Molde sykehus. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  166(22.04.2004), s 26- 26
 • Hervik, Arild (2008). Hvordan beholde de kundene vi har og hvordan skaffe nye?.
 • Hervik, Arild (2008, 19. august). Ikke bekymret på kort sikt.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:00 PM - Last modified Sep. 3, 2018 4:00 PM