Inger Cecilie Frisvoll

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Stipendiat ØS
Contact
+4771214268
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

View all works in Cristin

  • Frisvoll, Inger Cecilie & Skuseth, Torill (2020). Har en plikt til å hjelpe. [Newspaper]. Romsdals Budstikke.
  • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2018). Sykehuslegers utskrivingsbeslutninger sett i lys av rasjonelle beslutningsmodeller.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Er sykepleierne fortsatt engler? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(6), p. 52–54. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62071.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Strukturelle rammer og profesjonsutøvelse Leger og utskrivningsklare pasienter.
  • Rødal, Jorunn; Frisvoll, Inger Cecilie; Hungnes, Tonje; Myhre, Eivind & Aarseth, Turid (2020). Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter : et møte mellom to verdener? Møreforsking AS. ISSN 978-82-7830-328-3.
  • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Opdal, Øivind (2017). Høgskole i endring : evaluering av omorganiseringer i 2014. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-219-2.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:09 PM - Last modified Oct. 17, 2018 3:06 PM