Inger Cecilie Frisvoll

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Stipendiat ØS
Contact
+4771214268
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

  • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Kirchhoff, Ralf (2020). Å skrive ut pasienter til kommunene - faglig rasjonalitet under press?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.

View all works in Cristin

  • Frisvoll, Inger Cecilie & Skuseth, Torill (2020, 13. mars). Har en plikt til å hjelpe.  Romsdals Budstikke.
  • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2018). Sykehuslegers utskrivingsbeslutninger sett i lys av rasjonelle beslutningsmodeller.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Er sykepleierne fortsatt engler?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  105(6), s 52- 54 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62071 Show summary
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Strukturelle rammer og profesjonsutøvelse Leger og utskrivningsklare pasienter.
  • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Opdal, Øivind (2017). Høgskole i endring : evaluering av omorganiseringer i 2014. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2017:1.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:09 PM - Last modified Oct. 17, 2018 3:06 PM