Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Logistics
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

LOG510 Value Chain Analysis (Autumn 2020)

About the course

Emnet gjennomgår sentrale deler av bransjestrukturanalyse med dets viktigste elementer (kjøpere, leverandører, nyetableringer, substitutt og konkurrenter). Dette for å kunne forstå og utnytte drivkreftene i de ulike bransjer. Kjennetegn ved utviklingstrekk av en del generelle bransjeforhold blir gjennomgått. Prinsippene for konkurransefortrinn med hovedvekt på analyse av verdikjeden blir grundig behandlet. Bransjestrukturanalysen blir koblet til verdikjedeanalysen for å kunne utvikle konkurransefortrinn innenfor de to generiske strategiene, kostnadsfortrinn og differensiering.

The course is connected to the following study programs

 • Bachelor in Logistics and Supply Chain Management
 • Bachelor in Economics and Business Administration
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • Bachelor in Petroleum Logistics and Economics
 • Bachelor in Marine Logistics and Economics

Recommended requirements

Ingen spesielle

Reduction of Credits

This course’s contents overlap with the following courses. A reduction of credits will occur if one of these courses is taken in addition:

Course Reduction of Credits
LOG510N – Value Chain Analysis (online) 7.5

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullføtt emne ha kunnskap om:

 • at et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede) fra råvare til sluttbruker
 •  forståelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske - og eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lønnsomhet, fleksibilitet, etc. 
 • foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.

Forms of teaching and learning

2-3 timer forelesning per uke.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: caseinnlevering gruppe
 • Presence: Not required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given:
 • Courseworks required:
 • Presence: Not required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 4 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) Oct. 3, 2022 4:30:21 AM