Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Christina Berg Johansen
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

ADM700 Global change and organizations (Autumn 2020)

About the course

 • Globalisering som modernitetsbetingelse: risiko, akselerasjon og geopolitik
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Klimaforandringer, teknologi og øko-systemer
 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Nye globale reguleringsregimer 
 • Globaliseringens ideologi: kapitalismeformer og modstandsbevegelser

The course is connected to the following study programs

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • forstå 'risikosammfunnet' og ha innsikt i flere av nåtidens store globale utfordringer innenfor miljø, teknologi, politikk og økonomi
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer eller i skriftlige/mundtlige presentasjoner
 • ha reflektert over sin egen innleiring i globaliseringens problemer, muligheter og paradokser, og være i stand til å beskrive globaliserings effekt på individnivå med eget eller andre nære eksempler

Forms of teaching and learning

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Første samling foregår som en introduksjon til faget og til masteren som helhet, hvor de studerende møter forelesere, presenteres for faglige forventninger, jobber med ulike øvelser, danner arbeidsgrupper, skaper sammenheng og -hold, med videre. Denne samling har obligatorisk fremmøte.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Attendance for teaching

 • Courseworks given:

 • Courseworks required:

 • Presence: Required

 • Comment:

 • Mandatory coursework: Oral presentation

 • Courseworks given: 1

 • Courseworks required: 1

 • Presence: Required

 • Comment:

 • Mandatory coursework: Assignment(s)

 • Courseworks given: 1

 • Courseworks required: 1

 • Presence: Required

Comment:

Examination

 • Form of assessment: Home assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 3 Days
 • Grouping: Group
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: All printed and written supporting material

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) Nov. 30, 2022 4:31:05 AM