Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Jan Holen Loftesnes
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

IDR200 Training Theory I (Autumn 2020)

About the course

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. Studentene skal gjennomføre et arbeidskrav bestående av et vitenskapelig eksperiment i vårt fysiologiske testlaboratorium.

Dette emnet er del av en gjennomgående læringstråd om forskning i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

The course is connected to the following study programs

 • 1 year Program in Sport Sciences and Adventure
 • Bachelor in Sport Management

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal ved fullført emne kjenne til...:

 • grunnleggende treningsmetoder og treningsprinsipper for utholdenhetstrening
 • hvordan variablene volum, intensitet og hyppighet påvirker utholdenhet
 • hvordan teknikk kan påvirke utholdenhet
 • grunnleggende anatomi og fysiologi relatert til idrett
 • grunnleggende biomekaniske forhold ved bevegelse
 • hvordan en utfører et vitenskapelig eksperiment og hvordan en skrive en artikkel basert på dette

Ferdigheter

 • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger
 • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
 • gå i dybden på minimum en vitenskapelig artikkel, og i gruppe kunne gjenta metoden som er benyttet i et eget eksperiment

Generelle ferdigheter

 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening

Forms of teaching and learning

Både forelesninger og praktisk undervisning, sju timer pr. uke i semesterets første halvdel.
 

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: Ja
 • Presence: Required
 • Comment: En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 4 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version

Course evaluation

Fire timers skritlig skoleeksamen. Eksamen består av to deler som begge må bestås.

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) Sep. 26, 2021 10:20:28 AM