Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
English
Duration:
½ year

IDR207 Managing Sport for Development (Autumn 2020)

About the course

I dette emnet brukes begrepene 'idrett og utvikling' og 'idrettsutvikling', eller som vi på engelsk kaller 'Sport for Development' og 'Sport Development'. Enkelt forklart handler 'Idrett og utvikling' om å bruke idretten til å adressere sosiale utfordringer nasjonalt og internasjonalt, mens 'idrettsutvikling' handler om å få flere mennesker involvert i idretten.

Studentene får både teoretisk og praktisk innsikt om feltet idrett og utvikling og forståelse for hvordan en kan jobbe med idrett og utvikling i og utenfor idretten i fremtiden. 

Emnet er strukturert i to ulike moduler: 

 1. modul gir nødvendig teoretisk bakgrunnskunnskap til å forstå praksisfeltet.
 2. modul utfordrer studentene på hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer et idrett og utviklingsprosjekt ved bruk av 'idrett og utviklings' -prinsipper.

Emnet inngår i løpene forskning og arbeid i team. Beskrivelse av de ulike løpene på bachelor i sport management finnes i programbeskrivelsen

The course is connected to the following study programs

Recommended requirements

Det er anbefalt at studentene har grunnleggende kunnskap om idrettens organisering og ledelse (for eksempel ADM100 Organisasjon 1 eller IDR100 Idrettens organisering og ledelse 1)

The student's learning outcomes after completing the course

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for sentrale prinsipper og begreper i idrett og utviklingslitteraturen
 • Forstå offentlig politikk og prioriteringer på idrett og utviklingsfeltet
 • Identifisere interorganisasjonelle relasjoner i idrett og utviklingssektoren
 • Gjøre rede for hvordan idretten kan bidra til inkludering av ulike målgrupper i det norske samfunnet

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et idrett og utviklingsprosjekt
 • Kritisk vurdere ulike idrett og utviklingsprosjekter
 • Diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til idrettens rolle i sosial utvikling

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Bruke sentrale prinsipper fra idrett og utviklingsforskning inn i norske idrettsklubber og organisasjoner
 • Jobbe med praktisk gjennomføring av idrett og utvekslingsprosjekter i team

Forms of teaching and learning

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer forelesning pr. uke med fokus på studentaktiv læring individuelt og i grupper. Det blir også lagt opp til gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

Modul to krever fullt oppmøte, som betyr at forelesninger og prosjektarbeid knyttet til modulen er obligatorisk.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 2
 • Courseworks required: 2
 • Presence: Not required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Project
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Not required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Home assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 2 Weeks
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: All printed and written supporting material

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) July 25, 2021 7:20:29 AM