Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

ADM700 Global change and organizations (Autumn 2021)

About the course

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
 • Nye reguleringsregimer 

The course is connected to the following study programs

 • Master in Change and Management
 • Master in Economics and Business Administration

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  

Forms of teaching and learning

Seks todagerssamlinger i løpet av semesteret.

 

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment

 • Proportion: 100%

 • Duration: 6 Hours

 • Grouping: Individual

 • Grading scale: Letter (A - F)

 • Support material: Personal notes / lecture notes

Syllabus

Reading list
No reading list found
Last updated from FS (Common Student System) June 19, 2021 7:20:28 AM