Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Christina Berg Johansen
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

ADM700 Global change and organizations (Autumn 2021)

About the course

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
 • Nye reguleringsregimer 

The course is connected to the following study programs

 • Master in Change and Management
 • Master in Economics and Business Administration

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  

Forms of teaching and learning

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

 

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Attendance for teaching
 • Courseworks given:
 • Courseworks required:
 • Presence: Required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Oral presentation
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Home assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 3 Days
 • Grouping: Group
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: All printed and written supporting material

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) Mar. 5, 2021 1:20:56 AM