Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leaders:
 • Dag Erik Berg
 • Hallgeir Gammelsæter
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

ADM700 Global change and organizations (Autumn 2022)

About the course

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
 • Nye reguleringsregimer 

The course is connected to the following study programs

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  

Forms of teaching and learning

Samlinger på til sammen 12 dager, enten organisert som enkeltdager eller som to eller flere dager samlet. 

Examination

 • Form of assessment: School assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 6 hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Supported material:

Syllabus

TBA

Last updated from FS (Common Student System) May 28, 2022 2:20:37 AM