Sea to Market -Algemania

Sea to Market er en ny konferanseserie som vil fokusere på kommersialiseringsprosessen i marine næringer. I 2021 har vi valgt makroalgenæringen.
Sea to Market - Algemania
vil vise hvordan anvendt forskning kan brukes som et verktøy for industriell vekst, se på forskjellige markedsmuligheter og legge til rette for marint og maritimt tverrfaglig samarbeid.  Høgskolen i Molde er, sammen med flere andre sentrale aktører, samarbeidspartner til konferansen.

Algemania vil omfatte nasjonalt og internasjonale foredragsholdere, gruppesesjoner og diskusjonspaneler som omhandler kommersialiseringsprosessen, verdikjeder og oppskalering av en virksomhet. Gruppesamlingene vil involvere forsknings-, industripartnere og gründere for å diskutere relevante temaer som; effektivitet av produksjoner, optimalisering og bearbeiding av makroalger, produkt- og markedsutvikling, finansiering av virksomhetsvekst, regelverk og akvakulturlisenser.

Ansatte ved HiMolde vil ha ansvaret for en egen gruppesesjon med tittelen: Sustainability and new business models.

På grunn av Covid-19 vil årets konferanse være digital.


Hold av datoene - mer informasjon om programmet og foredragsholdere kommer her:
Klikk her for å se hele programmet og link til påmelding.

 

Publisert 19. okt. 2021 13:25 - Sist endret 19. okt. 2021 13:34