Ph.d.-kurs: DRHS901 Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og mixed methods

Har du matematikkskrekk eller gruer deg som ei bikkje til det obligatoriske ph.d.- kurset i kvantitative metoder? Her er løsningen: Brukervennlig ph.d.- kurs i kvantitative forskningsmetoder og “mixed methods” (5 SP).  Kurset arrangeres fra 27. til 29. april.

Ph.d.-kurset er et obligatorisk emne på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Målet med kurset er at du skal lære:

 1. Forstå begrensninger ved metodene
 2. Skille ut når du kan og ikke kan bruke metodene
 3. Bruke metodene
 4. Tolke resultatene

Alt dette skjer ved at du får en innføring i de valgte metodene og at du med veiledning øver deg på anvendelsen av hver enkelt av de kvantitative metodene.

Mer informasjon om kurset finnes her.

Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning og gir 5 studiepoeng.

ORGANISERING

Kurset starter med en repetisjonsforelesning om basisforståelse i kvantitative metoder. Etter det veksler undervisningen mellom introduksjonsforelesninger om når, hvorfor og hvordan den enkelte kvantitative metoden kan brukes og praktisk øving i PC-rom. Foreleserne bruker datasett fra egen forskning i disse øvingene.

TID OG STED

Høgskolen i Molde, 27.-29. mai 2019.

EMNEANSVARLIG

 • Stål Bjørkly, professor (kursansvarlig)
 • Petter Laake, professor
 • John Olav Roaldset, forsker
 • Atle Ødegård, professor

PÅMELDING

 • Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb.
 • Andre som ønsker å delta melder seg på via søknadsweb.
 • Søknadsfrist: 12. april 2019
 • Opptak: 26. april 2019
Publisert 4. mars 2019 10:38 - Sist endret 27. mars 2019 11:18