Nettverk for inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming

Forskningsgruppeleder

Gunn Eva Solum Myren

gunn.e.myren@nord.no Mob: +47 90785720

Norge har gjennom ratifisering av CRPD forpliktet seg internasjonalt til å gi alle med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som den øvrige befolkningen. Dette innebærer også at Norge må ta på alvor at personer med utviklingshemming skal ha reel deltakelse og innflytelse på områder som angår dem. Brukerdeltakelse basert på filosofien «ingenting om oss, uten oss», har vært under utvikling i mange land i mange år. Slik deltakelse er vektlagt i både lovverk og sentrale politiske føringer også i Norge.  Deltakelse og likestilling  er også viktige politiske mål i forskningen, og  Norsk Forskningsråd (NFR) sier at: "Brukerne bør være involvert i alle faser av forskningsprosessen som de og forskerne finner som relevante".

Nettverket «Inkluderende forskning samen med personer med utviklingshemming» er opprettet for å inspirere til og fremme inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming. Nettverket er åpent for de som er interessert i og ønsker å bidra til å styrke en slik tilnærming til forskning. Nettverket har som mål å være en drivkraft for å støtte og fremme inkluderende tilnærming.

Nye medlemmer kan ta kontakt med Gunn Eva Solum Myren, for å bli inkludert i epostlisten.

Nyheter

Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming inviterer til Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, 20.11.19 i Trondheim. Se invitasjon for opplysninger om innsending av abstrakt.

Nettverket har plassert en egen gruppe på Facebook, hvor arrangementer og andre nyheter vil bli annonsert. De som ikke er på Facebook, bes om å ta kontakt med Gunn Eva Solum Myren for å få informasjon om arrangement via epost.

Lenke til Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/Inkluderendeforskning/

 

 

Publisert 9. nov. 2018 09:31 - Sist endret 24. juni 2019 12:25