Arbeidsgruppen

May Østby 

Førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Tilknyttet forskningsgruppen Miljøtiltak og høgskolepedagogikk.

Førstelektor II ved Høgskolen i Molde

Tilknyttet forskningsgruppen "Funksjonshemming og habilitering".

Prosjektleder for «Mitt hjem – Min arbeidsplass» og «Slik vil jeg ha det!», hvor personer med utviklingshemming deltok som medforskere. Deltar nå i prosjektet «Jeg kan!» om velferdsteknologi, i et delprosjekt med inkluderende forskning.

Interesseområder: Deltakende forskning, selvbestemmelse og deltakelse, personer med utviklingshemming.
May.ostby@himolde.no, mob. 99746629

Anna Chalachanova

Stipendiat, senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole.

Tilknyttet forskergruppe medborgerskap. 
Kjernebegreper/fokusområder: Inkluderende forskning, utviklingshemming, medborgerskap og mestring av hverdagsliv

Kari Megrund

Vernepleier/høgskolelektor ved høgskolen i Østfold

Er tilknyttet forskningsgruppen for miljøtiltak og høgskolepedagogikk. Er for tiden også tilknyttet praksisteamet ved høgskolen i Østfold.

Interesseområder: Miljøarbeid og habilitering i tillegg til Kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven «rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming». Er videre opptatt av selvbestemmelse og inkludering på alle områder.

Aud Elisabeth Witsø

 

Førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for psykisk helse, Vernepleierutdanningen.

Tilknyttet forskergruppene Helse i kontekst (HEIKO), Aktivitet og Deltakelse og Marte Meo forskernettverk.  

Har deltatt i prosjektet «Slik vil jeg ha det!» hvor personer med utviklingshemming deltok som medforskere.

Andre prosjekter med medforskning; «Se og hør nå – dette vil vi si høyt!», «Deltakelse og hverdagsliv i store bofellesskap», og «Brukerundersøkelser for personer med utviklingshemming». I disse prosjektene har forskere jobbet sammen med personer med utviklingshemming i workshops om hverdagsliv og rettigheter. I tillegg har vi jobbet sammen om å arrangere dialogkonferanse og presentasjoner, blant annet for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Deltar nå i to prosjekter sammen med medforsker(e); «Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming» (samarbeid med VID)  og «Mestring av diabetes og utviklingshemming».

 

Interesseområder: Deltakende forskning, gruppemetodisk arbeid med fokus på myndiggjørende prosesser, selvbestemmelse og deltakelse, hverdagsliv og rettigheter.

 

Kontaktinfo: aud.e.witso@ntnu.no

Tlf; 41305442

 

Gunn Eva Solum Myren

Vernepleier / førsteamanuensis i helsevitenskap ved Nord universitet.

Tilknyttet forskningsgruppen Samhandling, aktivitet og samarbeid.

Interesseområder: Deltakende forskning, selvbestemmelse, personer med utviklingshemming / demens, velferdsteknologi i et livsløp.

Mail: gunn.e.myren@nord.no Mob: +47 90785720

 

 

Monica Røstad

Vernepleier / universitetslektor, NTNU

Ansvarlig for 1. studieår og praksis

Interesseområde: Selvbestemmelse og psykisk helse

 

Monica.rostad@ntnu.no, mobil 916 72 818

Gerd Hilde Lunde

Vernepleier, Universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitet

Tilknyttet forskningsgruppe Vernepleierfaglig utviklings- og forskergruppe (VUF). Er partner i ELPIDA (ERASMUS+), et Europeisk e-læringskurs som har til hensikt å bedre livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming ved å styrke foreldrenes kompetanse. 

Prosjektleder for etablering av e-læring Seksuell helse og seksualitetsundervisning (VUNDS).

Kursansvarlig for videreutdanninger: Seksuell helse og seksualitetsundervisning (VUNDS) og Sexologi og funksjonshemming. Underviser vernepleierstudenter.

Interesseområder: Seksuell helse, Inkluderende forskning, metodisk miljøarbeid/person sentrert tjenesteyting, selvbestemmelse og deltakelse, personer med utviklingshemming.

hlunde@oslomet.no mob. 97720243

Publisert 9. nov. 2018 09:26 - Sist endret 11. des. 2018 13:51