Medlemmer

Navn

Institusjon/arbeidsplass

Stilling

Anna Chalachanova

VID

Høgskolelektor

Line Melbøe

UIT

Førsteamanuensis

Hege Gjertsen

UiT

Førsteamanuensis

Cecilie Morland

HIOA

Førsteamanuensis

Anita Berg

Nord

Førsteamanuensis

Anita Gjermestad

VID

Førsteamanuensis

Hege Bakken

HIM

Høgskolektor

Marit Haugenes

Nord

Universitetslektor

Marit Kollstad

HINN

Førsteamanuensis

Anne-Stine Dolva

HINN

Førsteamanuensis

Aud Elisabeth Witsø

NTNU

Førsteamanuensis

Hilde Lunde

HiOA

Høgskolelektor

Guro Fiskergård Werner

HIM

Høgskolelærer

Andrew Power

Southampton University

Dr (PhD Geography)

Melanie Nind

Southampton University

Professor

Hilde Guddingsmo

Nord

PHD - Stipendiat

Karl-Terje Akselsen Ulvestad

Ålesund kommune

Miljøterapeut / vernepl.

Atle Ødegård

HIM

Professor

Hans Petter Iversen

HIM

Førsteamanuensis

Synnøve Aasan

NAKU

Rådgiver

Monica Røstad

NTNU

Universitetslektor

May Østby

HIOF

HIM

Førstelektor

Førstelektor II

Ingrid Hogstad

HIM

Stipendiat

Ole David Brask

HIM

Førstelektor

Kirsten Jæger Fjetland

VID

Førsteamanuensis

Turid Midjo

NTNU (institutt for sosialt arbeid)

Førsteamanuensis

Vigdis Reisæter

HVL

Stipendiat

Bjørg Neset

Regionalt kunnskaps-senter for habilitering (RHAB)

Universitetslektor

Venke Frederike Johansen

UIA

Førsteamanuensis

Bjørnar Hassel

Oslo Universitetssykehus

Professor

Gøril Brevik Melbye

Oslo Universitetssykehus

Fagkonsulent

Peter Boje Zachariassen

Oslo Universitetssykehus

Psykologspesialist

Britt-Evy Westergård

HIOA

Førsteamanuensis

Lars Ole Bolneset

Ridderne

Faglig leder

Marit Rustad

UiT

Universitetslektor

Anne Grete Lund

USN

Høgskolelektor

Rønnaug Benjaminsen

UiT

Universitetslektor

Monika Knudsen Gullslett

USN

Førsteamanuensis

Jenny Frogner

NTNU

Stipendiat

Gry Reinsnos

FO

Rådgiver

Jeanette Engeland 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Avdeling Utviklingshemning og aldring 

Prosjektleder / stipendiat 

 

Frank Jarle Bruun

 

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Avdeling for pedagogikk og sosialfag

Førsteamanuensis

 

Else D. Engh

Aldring og helse

 

Kari Megrund

HIOF

Høgskolelektor

Lene Kristiansen

Aldring og helse

Fagkonsulent/verne-pleier

Florian Kiuppis

Catholic University of Applied Sciences Freiburg/

Professor

Gunn Eva Solum Myren

NORD universitet

Førsteamanuensis

Karl-Johan Ellefsen

Norges Arktiske universitet, Harstad.

Medforsker

Kristin Dalsbø Jensen,

Norges Arktiske universitet, Harstad.

Medforsker

Nina Jacobsen

Hellerud videregående skole

 

Hege Kylland

Nedre Eiker kommune

 

Sven Erik Tønnesen

Smart Cognition

Daglig leder

Publisert 9. nov. 2018 09:35 - Sist endret 11. des. 2018 13:31