Om nettverket

Norge har gjennom ratifisering av CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), forpliktet seg internasjonalt til å gi alle med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som den øvrige befolkningen. Dette innebærer også at Norge må ta på alvor at personer med utviklingshemming skal ha reel deltakelse og innflytelse på områder som angår dem. Brukerdeltakelse basert på filosofien «ingenting om oss, uten oss», har vært under utvikling i mange land i mange år. Slik deltakelse er vektlagt i både lovverk og sentrale politiske føringer også i Norge.  Deltakelse og likestilling er også viktige politiske mål i forskningen, og Norsk Forskningsråd (NFR) sier "Brukerne bør være involvert i alle faser av forskningsprosessen som de og forskerne finner som relevante". 
I Norge har det de siste 5-6 årene vært igangsatt noen forskningsprosjekt hvor mennesker med utviklingshemming har deltatt som medforskere, og vi ser en økt interesse for en slik tilnærming. På bakgrunn av dette tok Høgskolen i Molde i samarbeid med VID initiativet til å etablere et nettverk for inkluderende forskning. Nettverket ble etablert 3.11.16 i forbindelse med et seminar i Molde.


Det nasjonale nettverket «Inkluderende forskning samen med personer med utviklingshemming» er opprettet for å inspirere til og fremme inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming. Nettverket har som mål å være en drivkraft for å støtte og fremme inkluderende tilnærming. Nettverket samarbeider med internasjonale forskere med kompetanse på området, pr. i dag deltar Professor Melanie Nind og Dr. Andre Power fra University of Southampton i nettverket.
En arbeidsgruppe på 5 personer, valgt på etableringsseminaret, er ansvarlig for årlige arrangement, og for å holde alle medlemmer av nettverket oppdatert på viktige nyheter i feltet. Oppgaven med å arrangere nettverksarrangement vil sirkulere mellom de deltakende institusjonene. 
Forskere eller andre som planlegger arrangement de mener er av interesse for medlemmene, bes sende en mail til arbeidsgruppen, som vil bidra til å spre informasjon gjennom nettsiden. 
Nettverket er åpent for de som er interessert i og ønsker å bidra til å styrke en slik tilnærming til forskning. Nye medlemmer kan ta kontakt med May Østby, for å bli inkludert i epostlisten og bli oppført som medlem.

Publisert 9. nov. 2018 09:29 - Sist endret 9. nov. 2018 09:29