English version of this page

Logistics & Operations Management

Det logistikkfaglige miljøet ved Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde er betydelig i norsk sammenheng. Logistikkgruppen utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlig forvaltning.

Logistikkgruppen har fokus på disse forskningsområdene:

  • Supply Chain Management
  • Lean
  • Operations Research (Matematisk modellering og optimering)
  • Prosjektbasert produksjon
  • Bærekraft og sirkulærøkonomi
  • Forretningsmodeller 

I tillegg til samarbeidet med Høgskolen i Molde, samarbeider gruppen med flere andre forskningsmiljø, blant annet SINTEF, NTNU, NORCE og Hamburg University of Technology (TUHH).
 
Oversikt over prosjekt innen området Logistikk finner du her

Deltakere

Publisert 29. aug. 2018 12:11 - Sist endret 15. mai 2020 09:53