Logistics

Det logistikkfaglige miljøet ved Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde er betydelig i norsk sammenheng. Logistikkgruppen utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlig forvaltning.

Logistikkgruppen ved Møreforsking Molde AS

Logistikkgruppen har fokus på disse forskningsområdene:

 • Logistikkløsninger for forsyning, produksjon og distribusjon.
  • Vi utvikler modeller, løsningsalgoritmer og systemer for beslutningsstøtte innenfor lagerstyring, ruteplanlegging og andre driftsstyringsområder.
 • Prosjektbasert produksjon
  • Vi har i lengre tid hatt fokus på engineer-to-order produksjon. Dette innebærer løsninger for effektiv produksjon av produkter med høy kompleksitet og lave volum som skip og skipsutstyr.
 • Styringssystemer - modeller og IT-løsninger
  • Vi utvikler modeller og informasjons- og støttesystemer for produksjon- og prosjektledelse.
 • Verdikjedeanalyser
  • Vi utfører verdikjedeanalyser av både vare- og informasjonsflyt, samt utvikling av innkjøpsrutiner, leverandørutvikling og andre forbedringer av verdikjeden.
 • Lean  
  • Vi er leder for Lean Forum Nordvest og har stor interesse og kompetanse innen Lean prinsippene.

Gjennom mer enn 30 år med forskning har logistikkmiljøet i Molde opparbeidet en solid kompetanse. 

I tillegg til miljøene ved Møreforsking Molde AS og Høgskolen i Molde, samarbeider gruppen med flere andre forskningsmiljø, blant annet SINTEF, NTNU og CIM Cambridge.
Logistikkgruppen ledes av Gabriele Hofinger Jünge og består av ti forskere. Flere av forskerstaben har en hoved eller delstilling ved Høgskolen i Molde eller NTNU Trondheim. Gruppen har stor fokus på god ledelse av forskningsprosjekt, og halvparten av forskerne er PRINCE2-sertifisert. Gruppen omsetter for ca. 6,5 millioner årlig med en prosjektportefølje på 12-15 pågående prosjekt (http://www.moreforsk.no/prosjekter/logistikk). Vi har god erfaring og kompetanse i arrangering av workshop og seminarer. I tillegg til prosjektgjennomføring har vi et stort fokus på publisering på konferanser og i journaler.

Deltakere

Publisert 29. aug. 2018 12:11 - Sist endret 16. jan. 2019 14:55